هرگاه از موضوعی ناراحت هستید آن را بیان کنید

هرگاه از موضوعی ناراحت هستید آن را بیان کنید
هرگاه از موضوعی ناراحت هستید آن را بیان کنید-Whenever you are upset about something, say it هرگاه از موضوعی ناراحت هستید آن را بیان کنید-Whenever you are upset about something, say it همه ما دارای اخلاق های خاص عقايـد، انتظـارات و تربيت های متفاوتی هستيم. همه اينها مانع گفتگوی صريح می شـوند و هـدف اصـلی ما شناخت موانعی است برای صحبت کردن. بزرگترين عامل اختلافات اين است كه با هم صحبت نمی کنیم و زبان بیان مشکلات را بلد نیستیم و دچار سوء تفاهم می شويم. با اين حساب بزرگترين مهارت ما پيدا كردن زبان مشترک با فرد مقابل است و اين زبان مشترک چيزى نيست جز مكالمه. با اصول و زمان مناسب، زن و شوهر باید بدانند که دنیای آنها با یکدیگر متفاوت است و راه حل مناسبی را برای متفاوت بودنشان، بیابند و به طرف مقابلشان فرصت دهند. سكاندار كشتی زندگی بودن نیاز به سركوب و سلطه گری یارتان ندارد.   نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «هرگاه از موضوعی ناراحت هستید آن را بیان کنید»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید