مهارت زندگی زناشویی

مهارت زندگی زناشویی
مهارت زندگی زناشویی مهارت زندگی زناشویی راز اول: همسرتان را با تفاوتهای موجود بپذیرید و سعی نکنید او را تغییر دهید. راز دوم: وقتی همسرتان در کنار شماست کاری کنید که احساس خوبی نسبت به خودش و شما داشته باشد. راز سوم: در نوع رفتار با همسرتان دقت داشته باشید. راز چهارم: برای داشتن زندگی عاشقانه و رمانتیک وقت و انرژی بکار ببرید و گهگاهی روابطتان را مرور کنید و اشتباهاتتان را جبران کنید. راز پنجم: به نیازهای جسمی و روحی همسرتان توجه کنید. راز ششم: همسری شاد باشید و این شادی را به دیگر اعضای خانواده منتقل کنید. راز هفتم: احساسات خود و همسرتان را بشناسید، به آنها بها دهید و با همسرتان پیرامون آن ها صحبت کنید. نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «مهارت زندگی زناشویی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید