اطلاعیه شرکت ملی نفتکش ایران در خصوص نفتکش آسیب دیده در دریای سرخ

اطلاعیه شرکت ملی نفتکش ایران در خصوص نفتکش آسیب دیده در دریای سرخ
اطلاعیه شرکت ملی نفتکش ایران در خصوص نفتکش آسیب دیده در دریای سرخ - Announcement of NITC اطلاعیه شرکت ملی نفتکش ایران در خصوص نفتکش آسیب دیده در دریای سرخ - Announcement of NITC

به گزارش آسمونی : 2 مخزن اصلی نفت در این کشتی آسیب دیده و نفت موجود در آن در حال خروج به دریای سرخ است.

خوشبختانه اکنون کشتی و همه کارکنان آن سالم و در وضع ایمن و با ثبات هستند و تنها بدنه کشتی اندکی آسیب دیده است که کارکنان کشتی درصدد کنترل آن هستند.

کارشناسان فنی کشتی و کارشناسان مستقر در اتاق اضطرار شرکت ملی نفتکش ایران، در حال بررسی وضع و دلایل این حادثه هستند.

در سانحه ایجاد شده در نفتکش ایرانی SABITI هیچ گونه حریقی رخ نداده و وضعیت کشتی با ثبات است. با این حال نشت نفت از نفتکش همچنان ادامه دارد و موجب آلودگی زیست محیطی شده است.

ثبت نظر درباره «اطلاعیه شرکت ملی نفتکش ایران در خصوص نفتکش آسیب دیده در دریای سرخ»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید