کشف یک میدان عظیم گازی در جنوب ایران

کشف یک میدان عظیم گازی در جنوب ایران
کشف یک میدان عظیم گازی در جنوب ایران - Discover a huge gas field in southern Iran کشف یک میدان عظیم گازی در جنوب ایران - Discover a huge gas field in southern Iran

به گزارش آسمونی : یک میدان عظیم گازی در مناطق خشکی در جنوب ایران کشف شد.

براساس این گزارش، این میدان گازی در عمق 3900 متری زمین کشف شده و حجم آن به اندازه 16 سال مصرف گاز در تهران است.

سید صالح هندی مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با تایید خبر کشف این میدان عظیم گازی، گفته است: این میدان پس از یک سال فعالیت مستمر اکتشافی در جنوب ایران کشف شده است.

اطلاعات دقیق تر درباره این میدان تازه کشف شده به زودی توسط مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعلام خواهد شد.

ثبت نظر درباره «کشف یک میدان عظیم گازی در جنوب ایران»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید