ثبت عطار نیشابوری و فارابی در فهرست مشاهیر جهان

ثبت عطار نیشابوری و فارابی در فهرست مشاهیر جهان
ثبت عطار نیشابوری و فارابی در فهرست مشاهیر جهان - Attar of Nishapur and Farabi in list of world celebrities ثبت عطار نیشابوری و فارابی در فهرست مشاهیر جهان - Attar of Nishapur and Farabi in list of world celebrities

به گزارش آسمونی : عبدالمهدی مستکین مدیر بخش فرهنگ کمیسیون یونسکو از ثبت جهانی فریدالدین عطار نیشابوری و ابونصر محمد بن محمد فارابی در ماه نوامبر خبر داد.

وی در تشریح روند ثبت جهانی مفاخر کشور تصریح کرد: ما امسال فریدالدین عطار نیشابوری و ابونصر محمد بن محمد فارابی که یکی شاعر و یکی از فیلسوفان و دانشمندان ایرانی هستند را در فهرست مشاهیر جهانی یونسکو را ثبت می‌کنیم.

مستکین تأکید کرد: عطار نیشابوری تأثیر مستقیم بر اندیشمندان پس از خود نظیر مولوی و جامی گذاشته است، او چون مبدع و مفسر اندیشه ناب اسلامی است و ریشه‌های حکمت خسروانی در اندیشه این بزرگ وجود دارد.

مدیربخش فرهنگ کمیسیون یونسکو اعلام کرد: فرآیند ثبت جهانی نام این دو اندیشمند ایرانی دو سال به طول انجامیده، اما اواخر پاییز سال‌جاری در ماه نوامبر ثبت جهانی می‌شود.

ثبت نظر درباره «ثبت عطار نیشابوری و فارابی در فهرست مشاهیر جهان»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید