چه چیزهایی در زندگی تحت کنترل من است و چه چیزهایی نیست؟

چه چیزهایی در زندگی تحت کنترل من است و چه چیزهایی نیست؟
 

موارد خارج از کنترل :

- اکثریت هیجانات و عواطفم - اکثریت افکارم - اکثریت حس ها - خاطراتم - رسیدن به هدف - وقتی کاری را انجام می دهم چقدر احساس مثبت نسبت به آن داشته باشم - اینکه مردم چه بگویند - اینکه دیگران نسبت به انگیزه های من چه درکی دارند - اینکه دیگران نسبت به من چه نظری دارند و مرا چگونه قضاوت می کنند - در آینده چه اتفاقاتی می افتد - در گذشته چه اتفاقاتی افتاده است - ضرر و زیان ها - آیا زندگی آنچه می خواهم را به من می دهد و یا خیر - اجتناب ناپذیر بودن پیری، بیماری و آسیب

موارد تحت کنترل : (به طور بالقوه)

- چگونگی پاسخگویی به احساسات وعواطف - چگونه به افکارم پاسخ بدهم - چگونگی پاسخگویی به حس ها - چگونه به خاطراتم پاسخ بدهم - در راستای اهدافم چه اقداماتی را انجام دهم - در کاری که انجام می دهم چقدر تمرکز داشته باشم و تا چه حد درگیر آن باشم - برای آنکه روی دیگران تأثیر بگذارم، چه بگویم و چه کاری انجام دهم - چقدر از ارزشهایم برای انگیزه خود استفاده میکنم - به افکار در مورد گذشته چگونه پاسخ می دهم - هنگامی که ضرر و زیان اتفاق می افتد نسبت به خود مشفق باشید - زندگی آنچه می خواهم را به من می دهد یا نه

  نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «چه چیزهایی در زندگی تحت کنترل من است و چه چیزهایی نیست؟»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید