برگزاری جشنواره ایرج بسطامی در کرمان

برگزاری جشنواره ایرج بسطامی در کرمان
محمدصادق بصیری محمدصادق بصیری محمدصادق بصیری در جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره موسیقی ایرج بسطامی از مرحوم ایرج بسطامی به عنوان یکی از مفاخر موسیقی کشور و از افتخارات استان کرمان نام برد که باید به درستی معرفی شود. او بیان کرد:
استاد بسطامی یک شخص نیست بلکه یک شخصیت است؛ برگزاری این جشنواره وظیفه فرهنگی برای استان است. در شرایط کنونی جامعه به فضای فرهنگی و نشاط آور نیاز دارد. در مورد منابع مالی نیز نقش مشارکت و اثر گذاری استان کرمان در این جشنواره بایستی مشخص شود.

ثبت نظر درباره «برگزاری جشنواره ایرج بسطامی در کرمان»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید