گزارش اجمالی از سومین همایش امنیت (دنیا از دید هکرها)

گزارش اجمالی از سومین همایش امنیت (دنیا از دید هکرها)
جواد ذوالقدر و آرش بابایی  | امیر حسین صنایع ، سعید زنگنه ، ستاره صادقی در همایش امنیت (دنیا از دید هکرها) همایش امنیت (دنیا از دید هکرها) حضور سعید زنگنه و جواد ذوالقدر  همایش امنیت به سخنرانی آرش بابایی (دکتری امنیت شبکه) و مانیتورینگ محمد اسماعیلی کارشناس امنیت شبکه برگزار شد. مباحث و محورهای اصلی این همایش در باب جلوگیری از افشای اطلاعات شخصی و شرکتی صورت گرفت. در ابتدا تاریخچه نفوذ به حریم شخصی و ارتباط آن با پیشرفت تکنولوژی بیان شد و این که چه تفکرات و اعمال اشتباهی باعث هک شدن و افشای اطلاعات میگردید ، سپس با بررسی شیوه جلوگیری از افشای اطلاعات شخصی و از طریق چند مورد مثال عینی و با استفاده از حضار داخل همایش به اهمیت دقت در امنیت کارهای روزانه بانکی، خرید ها و ثبت نام های آنلاین تاکید شد. همچنین در ادامه با در خصوص امنیت در فضای مجازی و اینستاگرام نکات مهمی ارائه شد. این همایش با تقدیر و تشکر از فعالان حوزه وب و امنیت شبکه به پایان رسید. عکس جواد ذوالقدر و آرش بابایی  | امیر حسین صنایع ، سعید زنگنه ، ستاره صادقی در همایش امنیت (دنیا از دید هکرها) همایش امنیت (دنیا از دید هکرها) همایش امنیت (دنیا از دید هکرها) با حضور جواد ذوالقدر ، سعید زنگنه ، امیر حسین صنایع ، ستاره صادقی سعید زنگنه - آرش بابایی - محمد اسماعیلی سعید زنگنه - آرش بابایی - محمد اسماعیلی جواد ذوالقدر  برخی از اعضای پورتال آسمونی (- سعید زنگنه - نیلوفر امامی - یاسمن سلطانی) برخی از اعضای پورتال آسمونی در همایش امنیت (جواد ذوالقدر - سعید زنگنه - نیلوفر امامی - یاسمن سلطانی) آرش بابابی در حین سخنرانی آرش بابابی در حین سخنرانی

ثبت نظر درباره «گزارش اجمالی از سومین همایش امنیت (دنیا از دید هکرها)»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید