یارانه مرداد شنبه واریز می شود

یارانه مرداد شنبه واریز می شود
یارانه مرداد شنبه واریز می شود - The subsidy will be deposited on Saturday یارانه مرداد شنبه واریز می شود - The subsidy will be deposited on Saturday

به گزارش آسمونی : مبلغ یارانه همانند سایر ماه‌های گذشته برای هر یک از اعضای خانوار 45 هزار و 500 تومان خواهد بود.

ثبت نظر درباره «یارانه مرداد شنبه واریز می شود»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید