CE MARK
CE MARK CE MARK

نشان CE MARK) CE) بيانگر چيست؟

CE برگرفته از عبارت فرانسوي “Conformité Européene” به معني “تطابق اروپایی” می‌باشد. درج نشان CE بر روي محصول، بيانگر انطباق آن با الزامات تعیین‌شده در دستورالعمل‌های اروپايي (European Directives) می‌باشد. اين الزامات بيشتر متمركز بر ايمني،سلامت و جنبه‌های زیست‌محیطی محصول بوده تا كيفيت آن و باهدف یکسان‌سازی قوانين و معيارهاي مختلف كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در اين زمينه تدوين و به‌كار گرفته‌شده‌اند. مزايای اخذ نشان CE اخذ نشان CE براي محصولاتي كه در دامنه كاربرد آن قرار می‌گیرند جهت ورود،عرضه و فروش در بازارهاي اروپا يك اجبار بوده و تولیدکنندگان اين محصولات براي دستيابي و حفظ سهم محصولات خود در بازار اروپا ناگزير از اخذ اين نشان می‌باشند. علاوه بر كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و كشورهاي منطقه آزاد تجاري اروپا برخي ديگر از كشورها (ازجمله كشورهاي حاشيه خلیج‌فارس) نيز از اين الزام براي ورود كالاها به كشور خود استفاده می‌کنند. افزون بر اين اخذ و درج اين نشان بر روي محصولات موجب اطمينان خاطر بيشتر مصرف‌کنندگان داخلي شده و افزايش حس اعتماد به محصولات مربوطه را فراهم می‌آورد. مراحل اخذ نشان CE مرحله اول: انتخاب دایرکتیو (های) مناسب با توجه به نوع محصول مرحله دوم: تعیین استانداردهای هماهنگ شده اروپايي (Harmonized European Standards) مرحله سوم: بررسی خطرات و انتخاب روش ارزیابی مناسب مرحله چهارم: اعمال استانداردها یا مقررات فنی قابل كاربرد مرحله پنجم: تهيه و تدوين مدارک فنی (Technical File) مرحله ششم: تدوين اظهارنامه تطابق مرحله هفتم: ارزیابی تطابق توسط مؤسسات بازرسی کننده (NB) برای محصولات با ريسك بالا مرحله هشتم: الصاق نشان CE بر روي محصول

ثبت نظر درباره «CE MARK»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید