10 آگوست ، روز جهانی تنبلی

10 آگوست ، روز جهانی تنبلی

روز جهانی تنبلی - World Day of Laziness - آسمونی روز جهانی تنبلی - World Day of Laziness - آسمونی آسمونی : این روز اوایل با نامهای مختلفی مانند روز جهانی کاری انجام ندادن شناخته می شد.این روز نامهای دیگری هم داشت اما این نامها چون یادآوریشان سخت بود و از کلمات اختصاری استفاده شده بود و هدف این روز را به خوبی نشان نمی داد خوشبختانه از استفاده خارج شدند . پس تنها روز جهانی تنبلی بهترین گزینه برای رساندن معنی این روز بود. نام "روز جهانی تنبلی" در سال 1984 به عنوان سمبلی تاسیس شد که دنیای مدرن به آرامش نیاز دارد و همچنین باید یاد بگیرد از لحظات و سرگرمی های خوب لذت ببرد.

ثبت نظر درباره «10 آگوست ، روز جهانی تنبلی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید