مهارتهای متفاوت در مسائل زندگی را بیاموزید

مهارتهای متفاوت در مسائل زندگی را بیاموزید
مهارتهای متفاوت در مسائل زندگی را بیاموزید - Learn different skills in life issues مهارتهای متفاوت در مسائل زندگی را بیاموزید - Learn different skills in life issues

به نام یگانه عالم

یک نکته بسیار جالب و ریز که بسیاری از افراد آن را نادیده می گیرند این است که باید نسبت به مسائل و موضوعات زندگی پاسخگو بود و نه واکنشی.عقل و تدبیر و درک و احساس برخوردار است نباید آنها را کنار بگذارد و مانند یک پدیده فیزیکی به مسائل واکنش نشان دهد بلکه با نیروی عقل و تدبیر می توانید خوب فکر کنید و به موقع واکنش نشان دهید ولی وقتی آدمی به شما بگوید احمق و او سریع جواب بدهد احمق خودتی این فردی است واکنشی و نه رفتاری (منطقی)

اگر در زندگی مشترک چنین رفتار کنید شما نیز واکشنی باشید حتمأ دچار مشکلات فراوانی خواهید شد.

همیشه یکی از ملاکهای زندگیتان رفتار شرافتمندانه و انسانی باشد نه مقابله به مثل.

همیشه آرزوی موفقیت برای دیگران داشته باشید زیرا دنیا سخاوتمندانه تر از آن است که موفقیت کسی راه موفقیت دیگران را تنگ کند.

سعی کنید پیش از پاسخ دادن به سوالات دیگران همیشه چند لحظه سکوت کنید تا پاسخ بهتری بیابید.

سکوت شما در خاطر هیچکس نخواهد ماند اما پاسخ شما همیشه در ذهن دیگران ثبت خواهد شد.

از آدمهای پر توقع همیشه دوری کنید هرکاری کنید آنها زبان سرزنش و انتقادشان شما را به ستوه خواهد آورد.

سعی کنید همیشه رابطه سالم عاطفی داشته باشید یعنی در آن چهارچوب داشته باشید و به همه چیز آرام و گام به گام وارد شوید.

شناخت به وجود می آید.

دوستی به وجود می آید و صمیمیت و شفافیت و مسئولیت و تعهد ایجاد می گردد.

یادتان باشد همیشه عزت نفس داشته باشید چون باعث می شود تا کینه ورزی نکنید، خجالت نکشید و خشمگین نشوید و مهربان هم باشید.

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «مهارتهای متفاوت در مسائل زندگی را بیاموزید»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید