پرونده قتل میترا استاد فاقد نقص است

پرونده قتل میترا استاد فاقد نقص است
پرونده قتل میترا استاد فاقد نقص است - Mitra' Ostads murder case is not defective پرونده قتل میترا استاد فاقد نقص است - Mitra' Ostads murder case is not defective

به گزارش آسمونی : قاضی شهریاری در پاسخ به ادعای برخی افراد درباره وجود نقص در مرحله تحقیقات پرونده قتل میترا استاد اظهار کرد: پرونده از لحاظ دادسرا فاقد نقص است.

وی افزود: دادگاه بر طبق قانون اگر پرونده نقایصی داشته باشد می‌تواند آن را برطرف کند یا به دادسرا برگرداند.

قاضی شهریاری خاطرنشان کرد: اگر دادگاه تحقیقاتی را در این زمینه لازم بداند بر وفق مقررات و قانون انجام می‌دهد، اما منتظر جلسات رسیدگی و صدور حکم هستیم.

سرپرست دادسرای جنایی تاکید کرد: دادسرا با کمال بی طرفی برای جمع آوری دلایل اقدام کرده است.

ثبت نظر درباره «پرونده قتل میترا استاد فاقد نقص است»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید