معرفی رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار

معرفی رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار

 

 

رشته کامپیوتر

عصر حاضر را مي توان عصر اطلاعات ناميد.زمينه ساز اين تحول جديد در صنعت نيمه هادي ها و در نتيجه رايانه است. در دنياي امـروز كه دانش بشـري به سـرعت در حـال تحـول و دگـرگــوني ميباشد علوم و صنـايع گوناگـون به طور شگفـت انگيزي به رايانه وابستـه است و استفـاده از امكانـات رايانه اي و ارتبـاط از طريق شبـكه هاي رايانه اي، افـق هاي جديـدي در راه آن ها گستـرده است هنـرجويان اين رشته در طي دوران تحصيـل با مبـاني كامپيـوتر، مبـاني برنامه سـازي ، سيستم عـامل نرم افزارهاي كاربردي متداول ( مانند ) ، زبـان هـاي برنامـه سـازي تحـت ويندوز و (مانند ويژوال بيسيك، پاسكال، بيسيك)، بانك هاي اطلاعاتي وبرنامه سازي تجاري با استفاده از نرم افزار ، تجزيه وتحليل وطراحي سيستم هاي كامپيوتري، زبان تخصصي ، آشنايي با اطـلاعات تخصصي رايانه، طراحي مـدارات منطقـي پايه ، سخـت افزار و تكنولوژي رايـانه ، شبكه هاي كامپيوتري و ... آشنا مي شوند.

 

رشته كاردانش مرتبط بااين رشته عبارت است از

توليد چند رسانه اي- صفحات وب- برنامه نويسي كامپيوتر- تصويرسازي كامپيوتر

 

زمينه هاي شغلي رشته مذكور عبارت است از:

مسئول كارگاه آموزش كامپيوتر- مسئول آرشيو نرم افزاري- برنامه ساز سيستم هاي كامپيوتري- فعاليت در كارگاه سخت افزار- راهبر سيستمهاي كاربردي كامپيوتر- دستيار توليد كننده سيستم هاي كامپيوتري- نصاب و راهبر سايت كامپيوتري- راهبر روندهاي كنترل فرايندهاي صنعتي- سرپرست راهبري شبكه هاي محلي كامپيوتري

 

توانايي هاي لازم:
دانش آمـوزان علاقه منـد به اين رشته بايد از قدرت تجزيه و تحليل خوبي برخوردار بوده و پايه رياضي و فيزيك قوي داشته باشند. درصورت ادامه تحصيل در رشته كامپيوتر اين رشته داراي چهار گرايش سخت افزار، نرم افزار، IT و علوم كامپيوتر مي باشد.

 

گرايش سخت افزار:

جزء فيزيكي كامپيوتر است وشامل صفحه كليد، صفحه نمايش، چاپگر و ديسكها مي باشد.

 

گرايش نرم افزار:

جزء غيرقابل لمس كامپيوتر است. نرم افزار برنامه ها و داده هايي است كه به كامپيوتر فرمان مي­دهد. معمولاً نرم افزارها سيستمي يا كاربردي مي­باشند.

 

گرايش IT :

فنآوري اطـلاعات يا IT رشتـه اي است كه ديگـر رشتـه هـا را مي تواند پوشش دهد. منتهي از نظر عملياتي يك رشته ميان رشته اي بين كامپيوتر و صنايع برق مي باشد.

 

علوم كامپيوتر:

پل ارتبـاطي دانش كامپيـوتر و دانش رياضي مي باشــد و مهمترين هدف آن دستيابي به بهترين الگوريتم­هاي موجود(روش حل مسئله) در كمترين زمان و با كمترين خطا و بيشترين دقت است. - فعاليت در كارگاه سخت افزار- راهبر سيستمهاي كاربردي كامپيوتر- دستيار توليد كننده سيستم هاي كامپيوتري- نصاب و راهبر سايت كامپيوتري- راهبر روندهاي كنترل فرايندهاي صنعتي- سرپرست راهبري شبكه هاي محلي كامپيوتري

 

نظرات 1


ثبت نظر درباره «معرفی رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید