نمونه ماکت های ورزشی

نمونه ماکت های ورزشی
ماکت ورزشی-exercise maquette ماکت ورزشی-exercise maquette تصاویر زیر مربوط به ماکت های ورزشی میباشد که به درخواست بازدیدکنندگان پورتال آسمونی درج نمودیم. این ماکتها که طرح اصلیشان از روی ورزشهای مختلف میباشد، میتواند الگوی مناسبی باشد برای کسانی که به دنبال ساخت ماکت ورزشی هستند، علاوه بر هنردستی بودن، ماکت میتواند طراحی و شمای کلی از یک ورزش، ورزشگاه یا دهکده ای ورزشی باشد که قبل از ساخت آن مجموعه بتوان دیدی از آینده و چیدمان مکان های آن داشت.

نظرات 28


ثبت نظر درباره «نمونه ماکت های ورزشی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید