سازمان بیمه سلامت ایران
سازمان بیمه سلامت ایران سازمان بیمه سلامت ایران

تاریخچه

ازاین‌رو بر اساس ابلاغ اساسنامه تشکیل سازمان در تاریخ 22/5/91 و بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، با تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر کشور، سازمان بیمه سلامت ایران در تاریخ اول مهرماه سال 91 تشکیل شد تا به‌این‌ترتیب خدمات پایه سلامت به‌طور یکسان به‌تمامی مردم در قالب یک سازمان ارائه شود . به‌این‌ترتیب همه جمعیت 75 میلیونی کشور از یک بیمه پایه‌ای درمان برخوردار می‌شوند و دیگر فردی فاقد پوشش بیمه درمان در کشور نخواهد بود. بر همین اساس از اول مهرماه 1391 سازمان بیمه سلامت ایران رسماً فعالیت خود را آغاز کرد و مأموریت یافت انجام اقدامات لازم را به‌منظور تمرکز کلیه امور بیمه سلامت در سازمان از طریق تجمیع سریع بخش‌های بیمه‌های درمانی کلیه صندوق‌های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت مفاد ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه اساسنامه سازمان به انجام رساند تا به‌این‌ترتیب اهداف عالیه مدنظر قانون‌گذار ازجمله تجمیع منابع مالی سلامت، رفع هم‌پوشانی بیمه‌های درمانی، برقراری عدالت اجتماعی در بخش سلامت، تأمین پوشش کامل بیمه سلامت، یکسان‌سازی سیاست‌ها و روش‌های اجرایی حوزه بیمه سلامت، تشکیل امور مراکز طرف قرارداد، تشکیل پرونده سلامت، فعال‌سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان به 30% محقق شود.

اهداف تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران

توسعه کمی و کیفی خدمات بیمه سلامت دستیابی به پوشش فراگیر خدمات سلامت دستیابی به پوشش عادلانه خدمات سلامت کاهش سهم مردم (پرداخت از جیب یا o.o.p) رفع هم پوشانی بیمه ای بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع

آدرس : 

تهران، خیابان شریعتی ، حسینیه ارشاد ،خیابان قبا،بلوار شهرزاد،خیابان شهید علیپور مشکانی،شماره 8 کد پستی: 1948744851  صندوق پستی:4414-19395 تلفن گویا : 1666 پیامک :1666 پیامک : 30009660 شماره تماس: 22858720 فکس: 22844779 نشانی الکترونیکی: info@ihio.gov.ir تارگاه: www.ihio.gov.ir/    

ثبت نظر درباره «سازمان بیمه سلامت ایران»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید