آژانس در حال بررسی خبر عبور ایران از مرز 300 کیلوگرم اورانیوم است

آژانس در حال بررسی خبر عبور ایران از مرز 300 کیلوگرم اورانیوم است
آژانس در حال بررسی خبر عبور ایران از مرز 300 کیلوگرم اورانیوم است - The agency is investigating Iran's crossing of 300 kilograms of uranium آژانس در حال بررسی خبر عبور ایران از مرز 300 کیلوگرم اورانیوم است - The agency is investigating Iran's crossing of 300 kilograms of uranium

به گزارش آسمونی:به نقل از رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به عبور ایران از مرز 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده گفت که بازرسان سازمان در حال بررسی این هستند که آیا ایران بیش از مقداری که در توافق با قدرت‌های جهانی معین شده است اورانیوم غنی‌سازی شده ذخیره کرده است یا خیر.

سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: ما از گزارش رسانه‌ها درباره میزان ذخایر اورانیوم با غنای پایین ایران آگاهیم. بازرسان ما در محل هستند و به محض اینکه ذخایر اورانیوم با غنای پایین بررسی شود، گزارش خواهند داد.

ثبت نظر درباره «آژانس در حال بررسی خبر عبور ایران از مرز 300 کیلوگرم اورانیوم است»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید