پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) disk ruptured

پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) disk ruptured

به گزارش آسمونی پارگی‌ و بیرون‌زدگی‌ دیسك‌ بین‌ مهره‌ای‌ در اثر از هم‌ گسیختگی‌ ناگهانی‌ یا تدریجی‌ رباط‌ها و بافت‌های‌ حمایتی‌ اطراف‌ دیسك‌ بین‌ مهره‌ای‌ (بالشتك‌هایی‌ كه‌ مهره‌های‌ ستون‌ فقرات‌ را از هم‌ جدا می‌كنند) ایجاد می‌شود. دیسك‌های‌ بین‌مهره‌های‌ گردن‌ یا كمر بیشتر از سایر جاهای‌ ستون‌ فقرات‌ دچار این‌ مشكل‌ می‌شوند. برای آشنایی با بیماری پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ این بخش آسمونی را تا پایان مطالعه نمایید چرا که اطلاعات کاملی در مورد پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ برای شما عزیزان منتشر می کنیم. در انتهای این بخش، شما عزیزان با علل پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ ، علائم پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ ، عوامل ابتلا به پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ ، روش های پیشگیری از پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ ، روش های مختلف درمان پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ و ... به طور کامل آشنا می شوید. برای دسترسی به بانک اطلاعات بیماری می توانید از طریق جستجو در سایت، نام بیماری را جستجو کرده و به مقاله موردنظر دست یابید.

پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) disk ruptured پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) disk ruptured

پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) disk ruptured

ـ علایم‌ پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ disk ruptured

در صورت‌ بیرون‌ زدن‌ دیسك‌ بین‌ مهره‌ای‌ در قسمت‌ تحتانی‌ كمر:

درد شدید در قسمت‌ تحتانی‌ كمر یا قسمت‌ پشت‌ باسن‌، ران‌، ساق‌ پا، یا پا (سیاتیك‌). درد معمولاً در یك‌ طرف‌ رخ‌ می‌دهد و با حركت‌، سرفه‌، عطسه‌، بلندكردن‌ اشیاء، یا زور زدن‌ بدتر می‌شود.

ضعف‌، بی‌حسی‌، یا تحلیل‌ رفتن‌ عضلات‌ پا (اندام‌ تحتانی‌) در صورت‌ بیرون‌ زدن‌ دیسك‌ بین‌ مهره‌ای‌ در گردن‌:

1. ضعف‌، بی‌حسی‌، یا تحلیل‌ رفتن‌ عضلات‌ دست‌ (اندام‌ فوقانی‌)

2. درد در گردن‌، شانه‌، یا در مسیر بازو به‌ سمت‌ دست‌. درد با حركت‌ بدتر می‌شود.

ـ علل‌ پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ disk ruptured

ضعیف‌ شدن‌ و پارگی‌ بافت‌ دیسك‌، كه‌ باعث‌ وارد آمدن‌ فشار به‌ رشته‌های‌ عصبی‌ عبوری‌ از درون‌ كانال‌ ستون‌ فقرات‌ می‌شود. این‌ از هم‌ گسیختگی‌ بافت‌ دیسكی‌ در اثر آسیب‌ ناگهانی‌ یا استرس‌ مزمن‌ مثلاً به‌ علت‌ بلندكردن‌ مدام‌ اشیای‌ سنگین‌ یا چاقی‌، به‌ وجود می‌آید.

ـ عوامل‌ افزایش‌دهنده‌ خطر پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ disk ruptured

1. وزنه‌برداری‌

2. افراد مسن‌

3. عدم‌ آمادگی‌ جسمانی‌

4. پیچش‌ ناگهانی‌ و شدید بدن‌ با پرش‌ از ارتفاع‌ زیاد

پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) disk ruptured پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) disk ruptured

ـ پیشگیری‌ از پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ disk ruptured

1. اشیاء را با روش‌ درست‌ بلند كنید.

2. برای‌ حفظ‌ تون‌ و قدرت‌ عضلانی‌ مناسب‌، مرتباً ورزش‌ كنید.

ـ عواقب‌ مورد انتظار پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ disk ruptured

در بسیاری‌ از موارد، خود به‌ خود بهبود می‌یابد. پیش‌ از تصمیم‌ به‌ شروع‌ درمان‌های‌ دیگر، حداقل‌ 2 هفته‌ باید در رختخواب‌ استراحت‌ كنید، مگر اینكه‌ عوارضی‌ رخ‌ دهد. در صورت‌ لزوم‌، می‌توان‌ بیرون‌زدگی‌ دیسك‌ بین‌ مهره‌ای‌ را با عمل‌ جراحی‌ معالجه‌ كرد.

ـ عوارض‌ پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ disk ruptured

1. فلج‌

2. تحلیل‌ رفتن‌ و ضعف‌ عضلات‌

3. از دست‌ دادن‌ اختیار ادرار و مدفوع‌

ـ درمان پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ disk ruptured

1. اقداماتی‌ كه‌ برای‌ تأیید تشخیص‌ انجام‌ می‌شوند ممكن‌ است‌ شامل‌ موارد زیر باشند: عكسبرداری‌ از گردن‌ یا قسمت‌ پایینی‌ ستون‌ مهره‌ای‌ به‌ كمك‌ اشعه‌ ایكس‌، از جمله‌ انجام‌ میلوگرام‌ (تزریق‌ ماده‌ رنگی‌ در مایع‌ اطراف‌ ستون‌ مهره‌ای‌ كه‌ به‌ هنگام‌ عكسبرداری‌ با اشعه‌ ایكس‌ به‌ راحتی‌ دیده‌ می‌شود)، دیسكوگرافی‌ (تزریق‌ ماده‌ رنگی‌ درون‌ دیسك‌)، سی‌تی‌ اسكن‌، ام.‌آر.آی‌.

2. در 72 ساعت‌ اول‌ و گاهی‌ نیز در ادامه‌، كیسه‌ یخ‌ روی‌ ناحیه‌ دردناك‌ قرار دهید (در صورت‌ مؤثر بودن‌). به‌ جای‌ این‌ كار می‌توانید از لامپ‌ گرمایی‌، دوش‌ یا حمام‌ آب‌ داغ‌، كمپرس‌ آب‌ داغ‌، یا صفحات‌ گرم‌كننده‌ برای‌ تخفیف‌ درد استفاده‌ كنید.

3. وارد آوردن‌ كشش‌ در منزل‌ یا در بیمارستان‌ (گاهی‌ توصیه‌ می‌شود). انجام‌ عمل‌ جراحی‌ برای‌ آزاد ساختن‌ رشته‌های‌ عصب‌ از فشار وارده‌ به‌ آنها، اگر استراحت‌ در رختخواب‌ فایده‌ای‌ در رفع‌ علایم‌ نداشته‌ باشد.

4. بازتوانی‌ برای‌ تقویت‌ عضلات‌

5. روان‌ درمانی‌ یا مشاوره‌ برای‌ فراگیری‌ روش‌های‌ مقابله‌ با درد مداوم‌ و كلافگی‌

پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) disk ruptured پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) disk ruptured

ـ داروهای پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ disk ruptured

برای‌ موارد خفیف‌ می‌توان‌ از استامینوفن‌ یا ایبوپروفن‌ استفاده‌ كرد. امكان‌ دارد داروهای‌ زیر تجویز شوند: داروهای‌ ضددرد قوی‌تر، شل‌كننده‌های‌ عضلانی‌، مثل‌ دیازپام‌ یا متوكاربامول‌ (رباكسین‌، داروهای‌ ضدالتهابی‌ غیراستروییدی‌ برای‌ كاهش‌ التهاب‌ اطراف‌ پارگی‌ دیسك‌، مسهل‌ها یا نرم‌كننده‌های‌ مدفوع‌ برای‌ پیشگیری‌ از یبوست‌.

ـ فعالیت در زمان پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ disk ruptured

به‌ هنگام‌ مرحله‌ حاد بیماری‌ حداقل‌ 2 هفته‌ در رختخواب‌ استراحت‌ كنید. فعالیت‌های‌ طبیعی‌ خود را با رو به‌ بهبود گذاشتن‌ علایم‌ مجدداً آغاز كنید. استراحت‌ طولانی‌مدت‌ در رختخواب‌ به‌ هیچ‌ عنوان‌ توصیه‌ نمی‌شود.

ـ رژیم‌ غذائی‌ پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ disk ruptured

رژیم‌ خاصی‌ توصیه‌ نمی‌شود. مصرف‌ فیبر غذایی‌ را زیاد كنید و روزانه‌ حداقل‌ 8 لیوان‌ آب‌ بنوشید تا از یبوست‌ جلوگیری‌ شود.

ـ در این‌ شرایط‌ به‌ پزشك‌ خود مراجعه‌ نمائید:

1. اگر شما علایم‌ پارگی‌ و بیرون‌زدگی‌ دیسك‌ را دارید.

2. بدتر شدن‌ درد یا ضعف‌ در دست‌ یا پا

3. از دست‌ رفتن‌ اختیار ادرار و اجابت‌ مزاج‌

4. اگر دچار علایم‌ جدید و غیرقابل توجیه شده اید‌. داروهای‌ مورد استفاده‌ در درمان‌ ممكن‌ است‌ عوارض‌ جانبی‌ به‌ همراه‌ داشته‌ باشند.

ثبت نظر درباره «پارگی‌ و بیرون زدگی‌ دیسک‌ بین‌ مهره ای‌ چیست (علل، علائم، پیشگیری و درمان) disk ruptured»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید