بیمه جراحى‌هاى هویت جنسیتى را تحت پوشش قرار داد

بیمه جراحى‌هاى هویت جنسیتى را تحت پوشش قرار داد
بیمه جراحى‌هاى هویت جنسیتى را تحت پوشش قرار داد - Insurance covers gender identity surgeries بیمه جراحى‌هاى هویت جنسیتى را تحت پوشش قرار داد - Insurance covers gender identity surgeries

به گزارش آسمونی:مرتضی فیاضی در پاسخ به سؤالى درباره پوشش بیمه‌اى جراحى‌هاى هویت جنسیتى اظهار کرد: این نوع از جراحى‌ها بر اساس شرح کتاب ارزش نسبى خدمات سلامت و دستورالعمل رسیدگى به اسناد بسترى، فقط در صورت وجود مجوزهاى قانونى تحت پوشش بیمه  پایه است.

 وى افزود: در کد 5� 139� کتاب ارزش نسبى خدمات سلامت، موضوع جراحى دوجنسى مردانه به زنانه و در کد 5� 1395 این کتاب، جراحى دوجنسى زنانه به مردانه قید شده است.

 فیاضی تصریح کرد: سطح تعهدات خدمات روان پزشکى نیز در این دسته از بیماران مانند سایر بیمه‌شدگان و مطابق بسته بیمه پایه است.

ثبت نظر درباره «بیمه جراحى‌هاى هویت جنسیتى را تحت پوشش قرار داد»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید