وزارت اطلاعات هرگونه ارتباط همسر دوم نجفی را تکذیب کرد

وزارت اطلاعات هرگونه ارتباط همسر دوم نجفی را تکذیب کرد
وزارت اطلاعات هرگونه ارتباط همسر دوم نجفی را تکذیب کرد - Ministry of Intelligence - Mitra Ostad وزارت اطلاعات هرگونه ارتباط همسر دوم نجفی را تکذیب کرد - Ministry of Intelligence - Mitra Ostad به گزارش آسمونی:این مقام وزارت اطلاعات گفت: پخش این‌گونه ادعاهای کذب موجب تشویش افکار عمومی و قابل پیگیری قضائی است.

ثبت نظر درباره «وزارت اطلاعات هرگونه ارتباط همسر دوم نجفی را تکذیب کرد»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید