23 مرداد ، روز مقاومت اسلامی

23 مرداد ، روز مقاومت اسلامی

آسمونی : مقاومتی كه ریشه در اعتقادات اسلامی مردم جنوب لبنان و معطوف به اراده پولادین آنان است. مردمی جنگ زده، محروم و زجر كشیده كه در برابر تجاوز همه جانبه و غیرانسانی رژیم اشغالگر قدس، تا پای جان ایستادگی كردند و طی نبردی به مدت سی و سه روز، نقشه های دشمن متجاوز و سلطه طلب را نقش برآب زدند.

واقعیت این است كه رژیم اشغالگر قدس تاكنون با جنگ و ترور توانسته موقعیت خودرا حفظ كند و هرگاه كه با سخن حق ،معقول و قانونی مواجه شده، دست به راه اندازی جنگ و ترور زده است كه نمونه اخیر آن، تجاوز به جنوب لبنان و بروز جنگ سی و سه روزه است .

اگرچه، بانگ رسوایی و بی اعتبار ی رژیم نامشروع اسرائیل طی سالهای سال نواخته شده و به عبارتی دیگر، هویت آن نیز مقارن با تجاوز و ترور ( در سطح جهانی ) شده است اما تمام اینها، باعث نشدكه مردم جنوب لبنان به رهبری جنبش حزب الله از رویارویی و مقابله با این دشمن متجاوز و خودسر، بپرهیزند و ئقب نشینی كنند.

سیدحسن نصرالله كه رهبری جنبش مردمی و محبوب حزب الله را برعهده دارد، با شجاعت و درایت تمام ، اراده مردم مبارز و لبنان را علیه خصم متجاوز بسیج و معطوف كرد.

مردم لبنان درنبردی سی و سه روزه، ارتش رژیم اشغالگر قدس را به خاك سیاه مذلت نشاندند و باردیگر، واژه مقاومت را برای محرومان و ستم دیدگان جهان معنا كردند و به همه یادآور شدند كه مقاومت ، سلاحی است كه صلاح در پی دارد وبه سخن دیگر، صلاح كار در برابر دشمن متجاوزی مانند رژیم نابكار اسرائیل، سلاح و مقاومت است و در غیر این صورت، باید كه ذلت و خواری و حكم صادره از سوی متجاوز را پذیرفت.

چنین است كه مردم مقاوم، شریف و وفادار ایران با اطلاع از خبر پیروزی لبنان در جنگ سی و سه روزه، به طور یكپارچه فریاد بلند شادی و شادمانی سر می دهند و هنرمندان شان نیز ، فیلم سینمایی " سی و سه روز " به روی پرده سینماهای ایران و لبنان می فرستند و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم روز بیست وسوم مرداد را به نام روز مقاومت اسلامی ، به تصویب می رساند.

ثبت نظر درباره «23 مرداد ، روز مقاومت اسلامی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید