معرفی 12 امام شیعیان

معرفی 12 امام شیعیان

دوازده امام جانشینان معنوی و سیاسی محمد، پیامبر اسلام، در اسلام شیعه دوازده امامی هستند. این باور شامل علویان سوریه و ترکیه نیز می‌گردد. اگر به مطالب مذهبی و اعتقادی و اسلامی علاقه دارید این بخش آسمونی را تا پایان مطالعه نمایید چرا که به معرفی 12 امام شیعیان می پردازیم

معرفی 12 امام شیعیان

بنابر اصول شیعه، جانشین محمد انسان معصومی است که نه فقط با عدالت بر جامعه حکومت می‌کند، بلکه قانون الهی را حفظ و معنای تأویلی آن را بیان می‌کند. گفتار و کردار پیامبر و ائمه راهنما و الگویی برای جامعه‌اند تا از آن پیروی کنند؛ در نتیجه آنان باید از گناه و اشتباه به‌دور باشند (عصمت) و براساس دستور الهی، یا نص، از طریق پیامبر برگزیده شوند.

بنا بر نظر شیعیان اثنی عشری امام به وسیلهٔ عقل، خرد الهی، مأخذ روح پیامبران و امامان است و به آن‌ها دانشی محرمانه به نام حکمت می‌دهد گرچه امام دریافت‌کنندهٔ وحی نیست، اما ارتباط نزدیکی با الله دارد، که از آن طریق، خدا او را راهنمایی می‌کند و امام هم به نوبهٔ خود مردم را راهنمایی می‌کند. همچنین متون مقدس نزد امام او را راهنمایی می‌کنند. امامت یا باور به راهنمایی الهی، باور بنیادین شاخه‌های اثنی‌عشری و اسماعیلی شیعه بوده، مبتنی بر این مفهوم است که خداوند بشریت را بدون دسترسی به راهنمایی الهی رها نمی‌کند.

به گزارش آسمونی بنابر نظر شیعهٔ دوازده امامی، در هر عصری همواره امامی هست که متصدی همهٔ امور آیین و شریعت در جامعهٔ مسلمان است. در نظر شیعیان دوازده امامی و صوفیان علی اولین امام و جانشین محمد است و فرزندان وی از نسل فاطمه زهرا (دختر پیامبر) امامان بعدی هستند. هر امام پسر امام قبلی است، جز حسین بن علی که برادر حسن است. آخرین امام حجت بن الحسن، کسی است که توسط شیعیان هنوز زنده پنداشته می‌شود و به اعتقاد آنان در غیبت است و سرانجام روزی برای ایجاد عدل در جهان بازخواهد گشت. همچنین بنا بر باور شیعیان دوازده امامی و علوی، از پیش در حدیث دوازده خلیفه وجود امامان دوازده‌گانه پیش‌گویی شده‌است. همچنین بنا بر باور اهل تشیع تمامی امامان — به جز امام آخر که در غیبت به سر می‌برد — به شکل غیرطبیعی درگذشته‌اند.

امامان دوازده‌گانه همچنین در تصوف نقش مهمی ایفا می‌کنند و به عنوان سرپرستان معنوی اسلام به حساب می‌آیند؛ چنانکه اغلب سلسله‌ها (زنجیره‌های معنوی) به یکی از این امامان منتهی می‌شود.

اسامی 12 امام شیعه به ترتیب

امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع)

امام حسن بن علی ملقب به مجتبی (ع)

امام حسین بن علی سیدالشهداء(ع)

امام علی بن الحسین ملقب به زین العابدین(ع)

امام محمّد بن علی معروف به باقر العلوم(ع)

امام جعفر بن محمد معروف به صادق(ع)

امام موسی بن جعفر ملقب به کاظم(ع)

امام علی بن موسی الرضا(ع)

امام محمد بن علی معروف به جواد(ع)

امام علی بن محمد معروف به هادی (ع)

امام حسن بن علی معروف به عسکری (ع)

امام محمد بن حسن معروف به حجت و مهدی(عجّل الله تعالی فرجه الشریف)

ثبت نظر درباره «معرفی 12 امام شیعیان»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید