روانشناسی ، عزت نفس

روانشناسی ، عزت نفس

به نام یگانه عالم

ریشه بیشتر عدم موفقیت ها عزت نفس پایین است

خانم فلاحی روانشناس چنین توضیح میدهدکه:

عزت نفس و دامنه وسیعی از رفتارهای ما، مانند تسلط داشتن بر امور ،پیشرفت، سلامتی با هم رابطه مستقیم دارند .

عزت نفس پایین به عنوان یک عامل اصلی خطر شناخته میشود برای پرخاشگری، بزهکاری، استفاده از مواد مخدر، افسردگی، عملکرد تحصیلی ضعیف، همسر آزاری، کودک آزاری و امثال آنها بروز میکند.

خانم فلاحی درادامه چنین میگوید :

امروزه برنامه هایی جهت افزایش عزت نفس برگزار میگردد. مانند همایش ها زیرا عزت نفس علت است و نه معلول و علت بیشتر مشکلات با عزت نفس پایین در ارتباط است . زمانی شخص دارای عزت نفس بالا است که با حفظ غرور و آگاهی داشتن از نواقص خود و پذیرفتن آنها در جهت رشد نقاط مثبت خود و همچنین درجهت رفع نواقص تلاش میکند.

غرور به اندازه می تواند به حفظ رفتار هدفمند شما کمک کند . کودکان نیز بایستی غرور را تجربه کنند زیرا این تجربه به آنها حس خود مختاری ،قدرت ،اعتماد به نفس میدهد .یکی از مهمترین جنبه های عزت نفس بالا پذیرفتن کاستی هاست و تلاش در جهت جبران آنها افرادی که می توانند به خود ایمان داشته باشند به غیرممکن ها دست می یابند.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «روانشناسی ، عزت نفس»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید