کتابها و آثار شیخ صدوق

کتابها و آثار شیخ صدوق

شیخ صدوق یکی از بزرگان علم حدیث بود که در سال 306 در قم متولد شدند و در سال 381 از دنیا رفتند. برای آشنایی با شیخ صدوق و همچنین کتابها و آثار شیخ صدوق این بخش آسمونی را بخوانید.

کتابها و آثار شیخ صدوق

فهرست آثار شیخ صدوق مجموعه تألیفات و رساله‌های علمی شیخ صدوق (305 ـ381ق) عالم شیعه قرن چهارم قمری است. حدود 300 اثر علمی به شیخ صدوق نسبت داده‌اند که بسیاری از آن‌ها امروزه در دسترس نیست. برخی از آثار شیخ صدوق به این شرح است:

آثار اعتقادی شیخ صدوق

 • کتاب اعتقادات الامامیة
 • کتاب التوحید
 • کتاب النبوة
 • کتاب اثبات الوصیة لعلی علیه السلام
 • کتاب اثبات خلافته
 • کتاب اثبات النص علیه
 • کتاب اثبات النص علی الائمة
 • کتاب الرسالة الاولی فی الغیبة
 • کتاب الرسالة الثانیة
 • کتاب الرسالة الثالثة
 • کتاب الرسالة فی ارکان الاسلام
 • الرجعة
 • کتاب دلائل الأئمة و معجزاتهم علیهم السلام
 • کتاب جامع حجج الأنبیاء
 • کتاب جامع حجج الأئمة
 • کتاب کمال الدین و تمام النعمة

آثار فقهی شیخ صدوق

 • کتاب المقنع فی الفقه
 • کتاب الهدایة فی اصول و الفروع
 • کتاب فرائض الصلاة
 • کتاب فضل المساجد
 • کتاب مواقیت الصلاة
 • کتاب فقه الصلاة
 • کتاب الجمعة و الجماعة
 • کتاب السهو
 • کتاب الصلوات سوی الخمس
 • کتاب نوادر الصلاة
 • کتاب الزکاة
 • کتاب الخمس
 • کتاب حق الجداد
 • کتاب الجزیة
 • کتاب المیاه
 • کتاب السواک
 • کتاب الوضوء
 • کتاب التیمم
 • کتاب الاغسال
 • کتاب الحیض و النفاس
 • کتاب نوادر الوضوء
 • کتاب فضائل الصلاة
 • کتاب فضل الصدقة
 • کتاب الصوم
 • کتاب الفطرة
 • کتاب الاعتکاف
 • کتاب جامع الحج
 • کتاب جامع علل الحج
 • کتاب جامع تفسیر المنزل فی الحج
 • کتاب‏ جامع آداب المسافر للحج
 • کتاب جامع فرض الحج و العمرة
 • کتاب جامع فقه الحج
 • کتاب النکاح
 • کتاب الوصایا
 • کتاب الوقف
 • کتاب الصدقة و النِحلة و الهبة
 • کتاب السکنى و العمری
 • کتاب الحدود
 • کتاب الدیات
 • کتاب المعایش و المکاسب
 • کتاب التجارات
 • کتاب العتق و التدبیر و المکاتبة
 • کتاب القضاء و الأحکام
 • کتاب اللقاء و السلام
 • کتاب فی تحریم الفقاع
 • کتاب الموالاة
 • کتاب مسائل الوضوء
 • کتاب مسائل الصلاة
 • کتاب مسائل الزکاة
 • کتاب مسائل الخمس
 • کتاب مسائل الوصایا
 • کتاب مسائل المواریث
 • کتاب مسائل الوقف
 • کتاب مسائل النکاح ثلاثة عشر کتابا
 • مسائل الحج
 • کتاب مسائل العقیقة
 • کتاب مسائل الرضاع
 • کتاب مسائل الطلاق
 • کتاب مسائل الدیات
 • کتاب مسائل الحدود
 • کتاب اللعان
 • کتاب الاستسقاء
 • کتاب المتعة

آثار تفسیری شیخ صدوق

 • کتاب مختصر تفسیر القرآن
 • کتاب تفسیر القرآن

آثار اخلاقی شیخ صدوق

 • کتاب ثواب الاعمال
 • کتاب الخصال
 • کتاب مصادقة الإخوان
 • کتاب المواعظ

آثار رجالی شیخ صدوق

 • کتاب المعرفة برجال البرقی

آثار ادعیه شیخ صدوق

 • کتاب فضائل الاشهر الثلاثة

آثار حدیثی شیخ صدوق

 • کتاب من لایحضره الفقیه
 • کتاب علل الشرائع
 • کتاب معانی الأخبار
 • کتاب الأمالی
 • کتاب عیون اخبار الرضا(ع)

آثار متفرقه شیخ صدوق

    کتاب صفات الشیعة

    کتاب فضائل الشیعه

    کتاب المعرفة فی فضل النبی و امیرالمؤمنین و الحسن و الحسین علیهم السلام

    کتاب مدینة العلم

    کتاب العرض علی (فی) المجالس

    کتاب الاوائل

    کتاب الاواخر

    کتاب الاوامر

    کتاب المناهی

    کتاب الفرق

    کتاب خلق الانسان

    کتاب فضل المعروف‏

    کتاب جامع فضل الکعبة و الحرم

    کتاب أدعیة الموقف

    کتاب القربان

    کتاب المدینة و زیارة قبر النبی و الأئمة علیهم السلام

    کتاب جامع نوادر الحج

    کتاب زیارات قبور الأئمة

    کتاب فی زیارة موسى و محمد علیهما السلام

    کتاب جامع زیارة الرضا علیه السلام

    کتاب الشعر

    کتاب السلطان

    کتاب فضائل جعفر الطیار

    کتاب فضائل العلویة

    کتاب الملاهی

    کتاب السنة

    کتاب فی عبد المطلب و عبد الله و أبی طالب علیهم السلام

    کتاب فی زید بن علی [علیه السلام‏]

    کتاب الفوائد

    کتاب الإنابة

    کتاب الضیافة

    کتاب التاریخ

    کتاب علامات آخر الزمان

    کتاب فضل الحسن و الحسین علیهما السلام

    کتاب رسالة فی شهر رمضان

    جواب رسالة وردت فی شهر رمضان.

    کتب المصابیح شیخ صدوق

 1. المصباح الأول ذکر من روى عن النبی صلى الله علیه و آله من الرجال.
 2. المصباح الثانی ذکر من روى عن النبی صلى الله علیه و آله من النساء.
 3. المصباح الثالث ذکر من روى عن أمیر المؤمنین علیه السلام.
 4. المصباح الرابع ذکر من روى عن فاطمة علیها السلام.
 5. المصباح الخامس ذکر من روى عن أبی محمد الحسن بن علی علیه السلام.
 6. المصباح السادس ذکر من روى عن أبی عبد الله الحسین بن علی علیه السلام.
 7. المصباح السابع ذکر من روى عن علی بن الحسین علیه السلام.
 8. المصباح الثامن ذکر من روى عن أبی جعفر محمد بن علی علیه السلام.
 9. المصباح التاسع ذکر من روى عن أبی عبد الله الصادق علیه السلام.
 10. المصباح العاشر ذکر من روى عن موسى بن جعفر علیه السلام.
 11. المصباح الحادی عشر ذکر من روى عن أبی الحسن الرضا علیه السلام.
 12. المصباح الثانی عشر ذکر من روى عن أبی جعفر الثانی علیه السلام.
 13. المصباح الثالث عشر ذکر من روى عن أبی الحسن علی بن محمد علیه السلام.
 14. المصباح الرابع عشر ذکر من روى عن أبی محمد الحسن بن علی علیه السلام.
 15. المصباح الخامس عشر ذکر الرجال الذین خرجت إلیهم التوقیعات.
 16. کتاب الرجال المختارین من أصحاب النبی صلى الله علیه و آله.

کتب الزهد شیخ صدوق

 1. کتاب زهد النبی صلى الله علیه و آله
 2. کتاب زهد أمیر المؤمنین علیه السلام
 3. کتاب زهد فاطمة علیها السلام
 4. کتاب زهد الحسن علیه السلام
 5. کتاب زهد الحسین علیه السلام
 6. کتاب زهد علی بن الحسین علیه السلام
 7. کتاب زهد أبی جعفر علیه السلام
 8. کتاب زهد الصادق علیه السلام
 9. کتاب زهد أبی إبراهیم علیه السلام
 10. کتاب زهد الرضا علیه السلام
 11. کتاب زهد أبی جعفر الثانی علیه السلام
 12. کتاب زهد أبی الحسن علی بن محمد علیه السلام
 13. کتاب زهد أبی محمد الحسن بن علی علیه السلام.

کتاب أوصاف النبی صلى الله علیه و آله

کتاب الروضة

کتاب نوادر الفضائل

کتاب المحافل

کتاب امتحان المجالس

کتاب غریب حدیث النبی صلى الله علیه و آله و أمیر المؤمنین علیه السلام

کتاب أخبار سلمان و زهده و فضائله

کتاب أخبار أبی ذر و فضائله

کتاب التقیة

کتاب حذو النعل‏ بالنعل

کتاب نوادر الطب

کتاب جوابات المسائل الواردة علیه من واسط

کتاب الطرائف

کتاب جوابات المسائل الواردة علیه من قزوین

کتاب جوابات مسائل وردت من مصر

جوابات مسائل وردت من البصرة

جوابات مسائل وردت من الکوفة

جواب مسألة وردت علیه من المدائن فی الطلاق

کتاب العلل غیر مبوب

کتاب فیه ذکر من لقیه من أصحاب الحدیث و عن کل واحد منهم حدیث

ذکر المجلس الذی جرى له بین یدی رکن الدولة

ذکر مجلس آخر

ذکر مجلس ثالث

ذکر مجلس رابع

ذکر مجلس خامس

کتاب الحذاء و الخف

کتاب الخاتم

کتاب علل الوضوء

کتاب الشورى

کتاب اللباس

کتاب المسائل

کتاب الخطاب

کتاب فضل العلم

کتاب إبطال الغلو و التقصیر

کتاب السر المکتوم إلى الوقت المعلوم

کتاب المختار بن أبی عبید

کتاب الناسخ و المنسوخ

کتاب جواب مسألة نیشابور (نیسابور)

کتاب رسالته إلى أبی محمد الفارسی فی شهر رمضان

کتاب الرسالة الثانیة إلى أهل بغداد فی معنى شهر رمضان

کتاب إبطال الاختیار و إثبات النص

کتاب مولد أمیر المؤمنین علیه السلام

کتاب مصباح المصلی

کتاب مولد فاطمة علیها السلام

کتاب الجمل

جامع کتاب أخبار عبد العظیم بن عبد الله الحسنی

کتاب تفسیر قصیدة فی أهل البیت علیهم السلام

ثبت نظر درباره «کتابها و آثار شیخ صدوق»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید