نقدی بر فیلم از این سبزتر نمی شد ... باغبان گفت و پرواز کرد : رفع کدورت ها

  • آسمونی
  • نقد فیلم
  • نقدی بر فیلم از این سبزتر نمی شد ... باغبان گفت و پرواز کرد : رفع کدورت ها
نقدی بر فیلم از این سبزتر نمی شد ... باغبان گفت و پرواز کرد : رفع کدورت ها

نقدی بر فيلم از اين سبزتر نمی شد، باغبان گفت و پرواز كرد در جشنواره جهانی فیلم فجر اختصاصی آسمونی تحليل و نقد روانشناختی از مرجان دلپسند كارشناس ارشد روانشناسی روابط عاطفی و بين فردی در بین خانواده ها در تمامی کشورهای دنیا به قدری مورد اهمیت قرار گرفته است که ا‌کثریت فیلم های سینمای کشورهای متفاوت اروپایی ، آسیایی و جهان سوم را به خود اختصاص داده است و در فيلم های ارائه شده در سی و هفتمين جشنواره جهانی فیلم فجر نیز می توان باز تاب آن راديد. بیشترین روش برخورد با مشکلات استفاده از مکانیسم های دفاعی می باشد که به طور ناخودآگاه فرد به منظور محافظت از خود ، از آن استفاده می كند تا خود را از اضطراب ناشی از افکار و احساسات غیر قابل قبول رها كند . این مکانیسم های دفاعی به نوعی جهت محافظت فرداز احساس اضطراب و گناه می باشد که به صورت غیر داوطلبانه و ناخواسته عمل می كند . این مکانیسم های دفاعی به نوع خود نرمال هستند. اما اگر به صورت مکرر از آنها استفاده شود ، می تواند مضراتی برای سلامت روان افراد داشته باشد همانطور که در شخصیت گئورگ در روند جریان داستان اتفاق می افتد و به وضوح می توان استفاده فراوان گئورگ از مکانیسم روانی انکار را مشاهده نمود . در فیلم "فلورین گالنبرگر "، ساخته کشور آلمان که در سی و هفتمين جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد، استفاده از مكانيزم های دفاعی مشهود است. این فیلم سینمایی توانسته به مشکلات خانوادگی و عدم ارتباط عاطفی و بین فردی نادرست گئورگ شخصیت اول داستان با همسر و فرزندش اشاره نماید .

گئورگ مردی که در آستانه ورود به سالمندی است . مردی که تنها چیزی که تو انسته با آن ارتباط برقرار نماید ، هواپیمای ملخی قدیمی اش می باشد . اگر نگاهی گذرا به دوران نوجوانی و جوانی وی بیندازیم متوجه می شویم گئورگ علارغم این‌ که در حرفه فعلی خود که یک باغبان است بسیار حرفه ای عمل می نماید اما حرفه و مهارتی که این مرد را به خود جذب می کند حرفه خلبانی است . حرفه و مهارتی که به خاطر جلب رضایت پدر در همان زمان نوجوانی و جوانی به ظاهر از آن دست کشیده است اما در جریان زندگی فعلی اش می بینیم که همین آرزوی پرواز و هزینه هایی که مضاعف بر بدهی های خانواده شده اند نیز به نحوی باعث ایجاد فاصله بین او و همسر و فرزندش شده است . از آنجا که این خانواده از طریق پرورش گل و گیاه به گذران زندگی می پردازند ، از سوی كارفرما درگیر بدهی هايی می شوند. همین کارفرما هم باعث می شود که هواپیمای جت گئورگ مصادره گرددو به نوعی مکانیسم دفاعی انکار که به صورت ناآگاهانه و غیرداوطلبانه اتفاق می افتد . همین امر باعث می شود که گئورگ به جای مدیریت این موقعیت یعنی رویارو شدن با حادثه رخ داده یعنی حل مشکل و پرداخت بدهی برای رهانیدن هواپیمای شخصیش از مصادره شدن ناگهان همه چیز را رها کرده و اقدام به گریختن از مزرعه نماید . همه اتفاقات فیلم با شروع گریختن گئورگ از مزرعه با هواپیمای جت قدیم اش آغاز می شود که سفری به درون و خودآگاهی را در گئورگ ایجاد می نماید و در طول سفر با مقصد نامعلوم گئورگ به خانه ای اعیانی می رسد . دختر نوجوان این خانواده، فلومينا، فرد سركشی می باشد و بعد از فوت مادر و ازدواج مجدد پدرش نتوانسته است با وی ارتباط بین فردی و عاطفی مناسبی برقرار كند علی رغم آنكه در كنار هم زندگی می كنند و به نحوی از او دور شده که گویی حضو فیزیکی پدر نیز برایش ارزشی ندارد . اما با ورود گئورگ برای کار باغبانی به آن خانه، دختر نوجوان به جای ياغی گری و اعمالی از این دست به باغبان جدید خانه كمک می كند . در جریان این ارتباط رفتار دختر نوجوان به حدی تغییر می نماید که گوئی مسائلی را که باید با پدر مطرح نماید به گئورگ می گويد . این رابطه دو طرفه بین فلومینا و گئورگ به جایی می رسد که رابطه عاطفی مناسبی بین این دو شکل می گیرد مانند رابطه پدر و دختری که همدیگر را شناخته و درک می کنند . اما بازتاب این رفتار گئورگ با فلومینا به تغییر رفتار گئورگ با دختر خود مریم نيز منجر می شود و به جای اینکه دخترش را فردی ببیند که نمی تواند هیچ کاری را به سرانجام برساند بعد از بازگشت به خانه اولين اقدامش بردن اثر هنری دخترش به آکادمی هنر و برخورد منطقی با همسر می باشد. شروع سفر ماجراجویانه فلومینا با پدرش نیز نماد یک تغییر بزرگ در این فیلم سینمایی است . نتیجه نهایی این داستان این است که افراد خانواده بايد بتوانند به راحتی به یکدیگر اعتماد بكنند و مسائل و مشکلات خود را مطرح سازند . همچنين دل گيری و كدورت های خود نسبت به همديگر را در زمان و مکان مناسب طرح كنند. شاید اگر این کدروتها و سوء تفاهمات پیش آمده در زمان خود حل می شد بسیاری از حوادثی که در طول جریان این فیلم اتفاق افتاد ، به صورتی دیگر رقم می خورد . اختصاصی آسمونی تحليل و نقد روانشناختی از مرجان دلپسند كارشناس ارشد روانشناسی

ثبت نظر درباره «نقدی بر فیلم از این سبزتر نمی شد ... باغبان گفت و پرواز کرد : رفع کدورت ها»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید