1 آگوست ، روز جهانی شیر مادر

1 آگوست ، روز جهانی شیر مادر

 اهمیت تغذیه طبیعی نوزاد سبب شده است تا از سوی سازمان‌های بهداشت جهانی ویونیسف همه ساله از 10‌ تا 16 مرداد به‌عنوان هفته جهانی شیر مادر تعیین شود. در ايران همچنين روز 11مرداد به‌عنوان روز جهاني شير مادر به رسميت شناخته شده است.

درباره شیر مادر

 همه ساله اول آگوست که بنام روز جهانی شیر مادر نامگذاری شده، در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته میشود. هدف از نامگذاری این روز تشویق مادران به تغذیه فرزندان خود از این موهبت الهی است. سال هااست كه نقش اساسی تغذیه با شیر مادر در رشد وسلامت كودكان وهمچنین سلامت مادران شناخته شده است . وبه تنهائی درشش ماه اول تولد برای شیرخوار كافی است ودر شش ماه دوم تولدانرژی لازم پنجاه درصد از شیر مادر وپنجاه درصد از تغذیه تكمیلی تامین میشود . آموزش به مادران هنر است كه به مادران گفته شود همه مادران قادر به شیر دادن هستند وباید این باور به مادران تفهیم گردداز طرف دیگر حمایت جامعه از زنان وحمایت خانواده از مادران اهمیت ویژه دارد .نكته مهم دیگر آموزش كاركنان بیمارستان ها ومراكز درمانی است كه بتوانند پاسخ گوی مادران به گونه صحیح باشند چون اگر نا آگاهانه به سوال مادری پاسخ داده شود بد آموزی مصیبت وار خواهد بود در دو تا سه هفته اول تولد مهمترین زمان سوال برانگیز مادران خواهد بود .

آیات قرآن درباره شیر دادن

مقام مادر شیر ده در آیه 14 سوره لقمان ذكر شده : بعد از شكر گذاری خالق شكر گذاری مادر توصیه شده است .

درسوره بقره آیه 133 مدت شیر دادن را دو سال تمام ذكر شده است .

اكنون بعد از 1400 سال سازمان بهداشت جهانی مدت دو سال شیر مادر را تاكید نموده است .

فوائد تغذیه با شیر مادر

 كاهش عفونت ها ی گوارشی بخصوص اسهال واستفراغ ، عفونت های تنفسی ،كاهش عفونتهای ویروسی وباكتریال وقارچی به علت عوامل اختصاصی وغیر اختصاصی شیر مادر رشد وتكامل مطلوب شیر خوار پاسخ به ایمونیزاسیون وحمایت هفت استراتژی سازمان بهداشت جهانی دررشد وسلامت كودك شامل ایمن سازی ،پیشگیری از اسهال ،پیشگیری از عفونت های حاد تنفسی ، تنظیم خانواده ،تغذیه با شیر مادر ،تغذیه تكمیلی وپی گیری رشد كه همگی در زیر چتر تغذیه با شیر مادرمیباشد . كاهش عفونت های مزمن دیابت 1 و2 وسلیاك ،بیماری های التهابی روده ، كانسر ،بیماری های آلرژی ، آستم ، رشد وتكامل مغزی ، افزایش هوش ، سلامت جسمی وروحی مادروكاهش كانسر رحم وپستان وصد ها مزایای دیگر .

در جریان بیماری های زیر بهتر است مادر شیر ندهد

عفونت HIV در ممالك توسعه یافته به علت اینكه ریسك انتقال عفونت از راه شیر مادر است تغذیه باشیر مادر كنتر اندیكه است در ممالك در حال توسعه مرگ ومیر به علت عفونت های مختلف زیاد است باید مورد تعمق قرار گیرد . ا لبته بهتر است شیر مادر داده نشود.

عفونت ویروسی سیتو مگال CMV

از راه شیر منتقل میگردد اما در نوزادان ترم به علت عبور آنتی بادی از مادر تغذیه با شیر مادر مانعی ندارد لیكن در نوزادان نارس كه سیستم ایمنی ضعیف است نباید شیر مادر داده شود.

HTLV,1 Human T-Cell Lymphotropic Virus Type,I

رتروویروس كه نئوپلاسم بدخیم و اختلالات نورولوژیك در بالغین میشود واز راه شیر مادر منتقل میگردد و نباید شیر مادر داده شود.

HTLV,II Human T-Cell Lymphotropic Virus Type II

رتروویروس است كه از راه شیر منتقل میگردد و شیر مادر نباید داده شود.

ویروس هرپس سیمپلكس تیپ 1HSV,I

در شیر مادر وجود دارد نواحی تبخال باید پوشانده شود وبا رعایت بهداشت كامل شیر مادر اشكالی ندارد ابته اگر ضایعات تبخال روی نوك پستان وسینه نباشد.

شیر خواران مبتلا به گالاكتوزمی

نمیتوانند شیر مادر بدهند چون نمی توانند گالاكتوز را متابولیزه نمایند شیر بدون لاكتوز توصیه میگردد.

داروها

آمفتامین ، كوكائین ، هروئین ، ماری ژوآ نا و فن سیكلیدین Phencyclidineمعمولا شیر مادر نباید داده شود.

داروهای سایتو توكسیك مانند سیكلوفسفامید ،سیكلوسپورین ومتوتركسات و دوكسوروبیسین شیرمادر نباید داده شود .

در بیماری های زیر دادن شیر مادر اشكالی ندارد:

 هپاتیت B : گرچه در شیر مادر وجود دارد اگر در مادران مبتلا بلافاصله بعد از زایمان واكسن هپاتیت B وایمونوگلبولین هپاتیت بHBIG تزریق گردد بعد از آن ریسك عفونت كاهش می یابد وتغذیه با شیر مادر اشكالی ندارد.

 هپاتیت C : انتقال از شیر مادر گزارش نشده است در آنها كه شیر مادر یا شیر خشك داده شده ریسك عفونت تفاوتی نداشته است .

انتقال عفونت از راه ترا نسفوزیون واز زخم نوك پستان می باشد.

 سرخجه : در مادران مبتلا به سرخجه یا متعاقب واكسیناسیون سرخجه شیر مادر اشكالی ندارد زمانی كه مادر مبتلا شده ویروس به بدن شیرخوار رسیده است و شیر مادر اشكالی ندارد.

 واكسن آبله مرغان : انتقال از راه شیر مادر گزارش نشده ودادن شیر مادر اشكالی ندارد.

در كودك مبتلا به فنیل كتنوری شیر مادر اشكالی ندارد واقدامات مخصوص باید انجام گیرد.

 سیگار و الكل : گرچه مصرف سیگار وا لكل برای خود مادر صلاح نیست ولی برای شیرخوار به طور مطلق كنتر اندیكاسیون شیر مادر ندارد.

نظرات 2


ثبت نظر درباره «1 آگوست ، روز جهانی شیر مادر»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید