جدول تبدیل مقیاس ها

جدول تبدیل مقیاس ها

جدول تبدیل مقیاس ها

جدول تبدیل مقیاس ها : طول 25٫400 میلیمتر = 1 اینچ 0٫07874 اینچ = 1 میلیمتر 0٫9144 متر = 1 یارد 1٫0936 یارد = 1متر 1٫6093 کیلومتر = 1 مایل 0٫6214 مایل = 1 کیلومتر جدول تبدیل مقیاس ها : مساحت 0٫15500 اینچ مربع = 1 سانتی متر مربع 6.452 سانتی متر مربع = 1 اینچ مربع 0٫09290 متر مربع = 1 فوت مربع 10٫764 فوت مربع = 1 متر مربع 0٫8361 متر مربع = 1 یارد مربع 1٫1960 یارد مربع = 1 متر مربع 0٫4047 هکتار = 1 اکر 2٫471 اکر = 1 هکتار 2٫5900 کیلومتر مربع = 1 مایل مربع 0٫3861 مایل مربع = 1 کیلومتر مربع جدول تبدیل مقیاس ها : حجم 0٫02832 متر مکعب = 1 فوت مکعب 35٫315 فوت مکعب = 1 متر مکعب 0٫7646 متر مکعب = 1 یارد مکعب 1.3080 یارد مکعب = 1 متر مکعب 0٫56826 لیتر = 1 پاینت 1٫75976 پاینت = 1 لیتر 4٫54609 لیتر = 1 گالون 0٫21997 گالون = 1 لیتر جدول تبدیل مقیاس ها : وزن 28٫350 گرام = 1 اونس 0٫035274 اونس = 1 گرام 0٫45359 کیلوگرام = 1 پوند 2٫2046 پوند = 1 کیلوگرام 1000 کیلوگرام = 1 تن 0٫9842 تن = 1 کیلوگرام

ثبت نظر درباره «جدول تبدیل مقیاس ها»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید