رضایت شغلی

به نام یگانه عالم

علی رغم این واقعیت که بسیاری از مشاغل ماهیتأ تکراری و کسل کننده هستند تحقیقات بسیاری از کارکنان مختلف مشاغل در دهه های متفاوت انجام گرفته و نشان می دهد که بیشتر آنها از شغل خود راضی هستند چون بیشتر افراد می دانند که مجبورند به کاری که دارند ادامه دهند زیرا تغییر شغل مستلزم تلاش بیشتر و قابل توجه و ریسک فراوان است.

البته رضایت از شغل در افراد متفاوت است.

بعضی از افراد سطح بالایی از رصایت را اعلام می کنند و بعضی ها سطح پایین تری را گزارش می دهند.

چه عواملی بر چنین نگرش هایی تأثیر دارند؟

خانم فلاحی روانشناس آسمونی در این زمینه چنین توضیح می دهد:

عوامل سازمانی و عوامل شخصی دو عامل موثر در سطح رضایتمندی شغلی که اثر مستقیم دارد.

عوامل سازمانی مربوط به کارهایی است که یک شرکت انجام می دهد و شرایط کاری که این شرکت برای کارکنان خود فراهم می کند از جمله نظام پاداش دهی ، حقوق و ترفیع و عوامل شخصی که مربوط به صفات فردی و علایق و حتی ژنتیک تأثیر به سزایی دارد.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «رضایت شغلی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید