دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی

دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی

دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی

دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی شامل احوال و آثار نظامی در 409 صفحه می باشد. این کتاب با مقدمه وحواشی و فهرست اعلام و تصحیح و مقابله از روی بیست و هشت نسخه چاپی و قدیمی ترین نسخه های خطی موجود در دنیا است که به قلم توانای مرحوم استاد سعید نفیسی تصحیح شده است.

در عرصه نظامی پژوهی در ایران، کارهای استاد سعید نفیسی به عنوان یکی از محققانی که آغازگر این راه بوده، درخور توجه است. نفیسی برای نخستین بار نمونه ای چند از اشعار نظامی را گرد آورد و در همین راستا به نگارش احوال وی پرداخت و با استناد به اشعار خود شاعر نکاتی مبهم را در زندگی و آثار وی روشن کرد. سالها بعد، نیز با جستجو در منابع مختلف، اشعار نظامی را جمع آوری کرد و به تصحیح آن همت گماشت و پژوهشهای قبلی خود را تکمیل کرد.

دفتر هفتم خمسه یا گنجینه گنجوی

دیوان اشعار او مشتمل بر قصاید، غزلیات، قطعات و رباعیات است.

نمونه غزل از دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی

عاشق شده‌ام بر تو تدبیر چه فرمایی / از راه صلاح آیم یا از ره رسوایی؟

تا جان و دلم باشد من جان و دلت جویم / یا من به کنار افتم یا تو به کنار آیی

در دوستیت شهری گشتند مرا دشمن / بر من که کند رحمت؟ گر هم تو نبخشایی

زین سان که منم بی تو دور از تو مبادا کس / نه دسترسی بر تو نه بی تو شکیبایی

نمونه قصیده از دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی

فرق‌ها باشد میان آدمی تا آدمی / کز یک آهن نعل سازند از یکی دیگر سنان

اصل هندو در سیاهی یک شب نسب دارد ولیک / هندویی را دزد یابی، هندویی را پاسبان

از تجمل هیچ ناید، زر فدی کن زر فدی /  تا همه ساله چو زر هم پیر باشی هم جوان

با حسین و آدم آخر آب و نان دانی چه کرد؟ / خاک هر پایی مشو از بهر مشتی آب و نان

ثبت نظر درباره «دیوان قصاید و غزلیات نظامی گنجوی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید