لیست داروخانه های یاسوج

لیست داروخانه های یاسوج

به گزارش آسمونی داروخانه یا دواخانه جای فروش دارو است. عرضهٔ دارو و وسایل بهداشتی در داروخانه‌ها رایج است. در صورتی‌که داروی مورد نیاز خطرناک باشد یا استفاده از آن نیاز به نظر پزشک داشته باشد، داروخانه حتماً از مشتری نسخه پزشک را درخواست می‌کند. داروخانه باید زیر نظر دکتر داروساز اداره شود.

به گزارش آسمونی یک داروساز که به آن مسوول فنی داروخانه گفته می‌شود همواره در داروخانه حضور دارد و چگونگی مصرف دارو، عوارض جانبی و موارد دیگر را برای بیمار توضیح می‌دهد. همچنین داروساز می‌تواند در صورت مشاهده تداخل دارویی، از پیچیدن نسخه خودداری کرده و نسخه را به پزشک مرجوع نماید.

به گزارش آسمونی ایرانیان باستان مار را نشانهٔ زندگی و سلامتی می‌دانستند و جام را نشانهٔ دوستی. آن‌ها در جشن‌ها و مراسم، شربت را در جامی می‌ریختند و به نشانهٔ سلامتی می‌نوشیدند به کسی که حال خوشی نداشت و در بستر بود بیمار (بی زندگی و سلامتی) می‌گفتند؛ بنابراین مار که سمبل زندگی بود در جام سلامتی، نشان تندرستی و شفا محسوب می‌شد. اولین مغازه داروخانه عمومی هشتم ژوئیه در سال 707 میلادی در شهر بغداد تأسیس و در غرب حدود قرن هجدهم بوده‌است.

به گزارش آسمونی پیش از تأسیس داروخانه، پزشکان - خود دارو به بیمار می‌دادند. نخستین دانشکده داروسازی جهان در سال 1821 در فیلادلفیا دایر شد.

لیست داروخانه های یاسوج

داروخانه دکتر غلامرضا كاظمي یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس : یاسوج جنب ساخد

741 – 2229086

داروخانه دکتر عباس عسكري یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس :  ياسوج جنب اورژانس قديم

741 – 2225533

داروخانه دکتر كبري راستگو یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس : ياسوج ميدان استانداري

743 – 3222201

داروخانه دكتر تقويان یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس: خيابان شهيد مطهري

741 – 2224848

داروخانه دكتر جعفر نيكبخت یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس: خيابان شهيد مطهري

داروخانه دكتر عسكرپور یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس: خيابان سردار جنگل شمالي

داروخانه دكتر پارسا یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس: خیابان شهيد منتظري

داروخانه دكتر محمدرضا نيكبخت یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس: خيابان زاگرس

داروخانه دكتر افتخاري یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس: خيابان دشت روم

داروخانه بيمارستان سلمان وابسته به بنياد شهيد یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس: خيابا ن تختي

داروخانه دكتر حسيني یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس: خيابان اكبرآباد

داروخانه دكتر ولديان یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس: خيابان دادگستري

داروخانه دكتر صادقي منصور خاني یکی از داروخانه های یاسوج

آدرس: خيابان مادوان

ثبت نظر درباره «لیست داروخانه های یاسوج»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید