تعمیر موتورخانه و تأسیسات گرمایشی ساختمان

تعمیر موتورخانه و تأسیسات گرمایشی ساختمان

تعمیر موتورخانه و تأسیسات گرمایشی ساختمان

به گزارش آسمونی هر موتورخانه گرمایشی یا سرمایشی، بعد از نصب، راه اندازی و استقرار، نیاز به تعمیر و نگهداری دارد. تعمیر و نگهداری موتورخانه از چک کردن فشار و دمای اجزای موتورخانه گرفته تا تعویض و تعمیر یک بویلر را شامل می‌شود. برای موتورخانه‌هایی با ظرفیت بالاتر که معمولا برای مجموعه‌های مختلف مسکونی، تجاری، اداری، تفریحی و صنعتی استفاده می‌شود، معمولا برای تعمیر و نگهداری از آن، فرد آشنا به امور تاسیساتی به صورت مقیم همیشه در محل حاضر است تا در صورت وقوع هر نوع مشکل، بتواند آن را مدیریت کند. در مورد موتورخانه‌های کوچک منازل، معمولا تعمیر و نگهداری با جزئیات کمتری همراه است و معمولا تکنسین تاسیساتی یا تعمیر کار، برای تعمیر یا تعویض یک قطعه در محل حضور پیدا می کند.

به گزارش آسمونی بعد از بازدید و سرویس موتورخانه، اولویت های تعمیر و نگهداری مشخص و به روز می شوند و می توان بر اساس این اولویت ها اقدام کرد. به طور کلی تعمیر و نگهداری از تجهیزات موتورخانه اگر در زمان مناسب و بعد از سرویس های دوره ای منظم، انجام شود، باعث کاهش هزینه کلی سیستم موتورخانه در بلندمدت می شود. چراکه با سرویس و تعمیر تجهیزات در بهترین زمان، عمر مفید سیستم ارتقا پیدا کرده و نیاز به تعویض آنها که هزینه اولیه زیادی را به بار می آورد، کمتر می شود.

تعمیر موتورخانه و تأسیسات گرمایشی ساختمان فعالیت های متنوعی را شامل می شود. از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعمیر و نگهداری پمپ
 • تعمیر و نگهداری مشعل
 • تعمیر و نگهداری منبع دوجداره
 • نگهداری سیستم لوله کشی موتورخانه
 • عایقکاری منبع و لوله ها
 • سرویس و تعویض فلکه
 • تنظیم شیر برقی مشعل گازی
 • تعویض شیر فلکه موتورخانه
 • و...

مراحل معاينه فني و نگهداری و تعمیر موتورخانه و تأسیسات گرمایشی ساختمان

به گزارش آسمونی تعمیر موتورخانه و تاسیسات گرمایشی ساختمان به صورت دوره ای و نگهداری از آن، براي تعيين میزان آلايندگي و بهينه سازي مصرف سوخت در موتورخانه بایستی به شرح زير انجام شود:

 1. جهت معرفي گروه بازرسي، به مدير ساختمان مراجعه کرده و برنامه كاري آن ارائه شود.
 2. همراه با مسؤول تاسیسات به موتورخانه مراجعه شود.
 3. مشعل و پمپ ها توسط مسؤول تاسیسات روشن شود تا وضعيت اوليه تعيين گردد. پس از حصول اطمينان از سالم بودن مشعل و پمپ ها، فعالیت آن آغاز شود.
 4. ساير مصارف تا حد امکان قطع شده و عدد كنتور قرائت شود.
 5. عدد نشان داده شده در ترموستات ديگ و پمپ ثبت شود.
 6. محل اندازه گيري محصولات سوختنی بر روي دودكش مشخص شده و به اندازه قطر دستگاه آناليز محصولات احتراق سوراخی در آن ايجاد گردد.
 7. اندازه گيري غلظت محصولات احتراقی توسط دستگاه آناليز محصولات احتراق انجام شود.

یادآوری

در موتورخانه هايي كه در آنها از مشعل گازوييل سوز استفاده مي شود، علاوه بر اندازه گيري غلظت محصولات احتراق، باید آناليز دود نيز مطابق با استاندارد ملي 7594 انجام شود.

 1. با تنظيم ترموستات ديگ در دماي مناسب، از خاموش نشدن آن در زمان اندازه گيري دبي گاز اطمينان حاصل کرد و با قطع كردن ساير مصارف، در مدت 60 ثانيه دبي گاز ورودي به مشعل با استفاده از كنتور اندازه گيري گردد.

یادآوری

در صورتي كه مشعل مدت زيادي خاموش بوده و دماي آب داخل ديگ كم تر از دماي معمول بود لازم است ابتدا مشعل به مدت كافي روشن شود تا آب گرم شده و به دماي حداقل 60 درجه برسد، سپس مرحله 8 انجام شود.

 1. عدد كنتور براي مشعل هاي گازسوز همراه با زمان روشن بودن، ثبت شود.
 2. نتایج آناليز اوليه احتراق در شناسنامه فني ثبت گردد.
 3. ظرفيت اسمي اوليه مشعل موتورخانه محاسبه شود.

یادآوری

در موتورخانه هايي كه در آنها از مشعل گازوييل سوز استفاده مي شود، در صورتی که امكان اندازه گيري دبي مصرف سوخت وجود داشته باشد، ظرفيت اسمي مشعل محاسبه گردد.

 1. ظرفيت ديگ موتورخانه تعيين شود.
 2. ظرفيت اسمي (Nominal) بهينه مشعل تعيين شود.
 3. دبي مصرفی گاز یا گازوييل در حالت بهينه تعيين شود.
 4. وضعيت درزبندي جداره ها و اتصالات و يا نشتي ديگ موتورخانه بررسي شده و در صورت امكان اصلاح و مرمت شود.
 5. درزبندي ساير منافذ (مانند اطراف محل نصب مشعل) نيز در صورت امكان با چسب آلومينيوم يا خمير ديگ، انجام شود.
 6. نصب دامپر مناسب روي دودكش، در صورت امکان توصیه می شود.
 7. در صورتيكه نياز به تعويض بخشي از دودكش بود، توصيه مي شود با هماهنگي مسؤول موتورخانه اين كار انجام شود.
 8. درصورتيكه مكش دودكش مثبت يا صفر باشد، با بازبيني آن (و يا گرفتن draught) در حالت خاموش، از عدم وجود گرفتگي در مسير دودكش اطمينان حاصل شود.
 9. خط سوخت مورد بازبینی قرار گیرد و اشكالات آن تعیین شود.
 10. فيلتر بازبيني شده و در صورت نیاز تعویض گردد.
 11. مشعل سرويس و نگهداری دوره ای شود. سرويس مشعل حداقل موارد زير را در بر می گیرد:

الف - باز كردن در پوش اصلي مشعل، تميز كردن فن و لوله حسگر فشار هوا.

ب - بازبيني جرقه زن و يون شعله و در صورت نیاز تعويض آن با توافق متصدي موتورخانه.

پ - بازبيني شعله پخش كن و شعله پوش و تنظيم کردن آن در صورت لزوم.

یادآوری

در موتورخانه هايي كه در آنها از مشعل گازوييل سوز استفاده مي شود، بررسی عملكرد پمپ و همچنین نازل گازوييل به صورت چشمي انجام می گیرد.

 1. بررسی لقي و نصب صحيح و اصولی مشعل در محل خود.
 2. کنترل حس كننده فشار گاز و هوا و رله و اطمينان یافتن از استقرار و تنظيم صحيح آنها.
 3. به منظور ايجاد هماهنگی نسبي ميان ظرفيت ديگ و مشعل، با مقايسه مقدار مصرف اوليه گاز و مقدار مصرف بهينه حاصل، مقدار گاز ورودي به مشعل به صورت متناسب كم يا زياد شود.
 4. در اين حالت شعله به ته ديگ نخورده و تا حد امکان 80% طول ديگ را پوشش دهد.
 5. پس از تنظيم اوليه دبي گاز یا گازوييل، دريچه هوا طوري تنظيم شود كه مقدار کربن مونوکسید در محدوده استاندارد قرار گيرد و هواي اضافه به كمترين مقدار ممكن خود (توصيه مي شود که اين مقدار كمتر از 30 درصد باشد) برسد.
 6. اگر با تنظيم کردن دريچه هواي مشعل، رسيدن به اين نقطه امكان پذير نباشد، مي توان با كم كردن تدريجي و اندك دبي گاز یا گازوييل و تغيير دريچه هوا به نقطه مطلوب نزدیک شد.
 7. در صورتي كه در ظرفيت هاي پايين تر، رسيدن به اين نقطه امكان ناپذير باشد، بایستی ظرفيت را به صورت تدريجي افزايش داد تا به نقطه مطلوب رسید. در اين حالت نيز بايد توجه داشت كه شعله به انتهاي ديگ نباید برخورد كند.
 8. بعد از رسيدن به نقطه مطلوب عملکردی، نتايج آناليز ثبت و مشعل در حالت خاموش قرارگیرد.
 9. عدد كنتور قرائت شده و ثبت گردد.
 10. پس از جمع کردن كليه وسايل و اتمام كار، شناسنامه فني تكميل شده و به امضاي مسؤول موتورخانه ساختمان برسد.
 11. از موتورخانه خارج شده و به مدير ساختمان (درصورتيكه مسؤوليت موتورخانه با مدير ساختمان نباشد) مراجعه شود و همراه با متصدی موتورخانه شناسنامه فني امضا شده و تأييديه نهايي تكميل شود.

ثبت نظر درباره «تعمیر موتورخانه و تأسیسات گرمایشی ساختمان»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید