روانشناسی ، قصه درمانی

روانشناسی ، قصه درمانی

به نام یگانه عالم

روانشناس آسمونی در مورد قصه درمانی چنین می گوید :

یکی از روش های تربیتی بچه ها و یاد دادن مطالب به آنها گفتن قصه های هدفمند و مداوم است.

زمانی که شما برای کودک قصه می گویید او به تک تک شخصیت ها و مطالب توجه می کند و نکات مثبت را جذب خواهد کرد چون برای کودک قابل درک است.

او در مورد مزایای قصه چنین می گوید:

کودک از طریق قصه به تجریبات و مسائل زندگی آگاه می گردد و قدرت فهم و درکش افزایش می یابد چون مطالب قصه برایش جذاب تر است.

مهارت های زبانی کودک بهبود یافته و دایره لغاتش افزایش می یابد.

داستان های صوتی قدرت توجه و تمرکز کودک را بالا می برد و یک روش برای مهار رفتارهای بیش فعلانه در کودک است.

 و از همه مهمتر، مسائل و نکات تربیتی را در قالب داستان می توانید به او آموزش دهید و کودک پذیرا تر خواهد شد.

اختصاصی سایت آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «روانشناسی ، قصه درمانی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید