گستاخی یا رک بودن

به نام یگانه عالم

رک بودن مسئله ای است که با گستاخی بسیار اشتباه گرفته می شود.

در واقع رک بودن یعنی صداقت در کلام است.

بسیاری از افراد می گویند من رک هستم ولی معنی دقیقی از رک گفتن و رک صحبت کردن نمی دانند به طور مثال وقتی نظر شما را در مورد مسئله ای می پرسند شما می توانید با صداقت نظر خودتان را بیان کنید ولی حق ندارید دیگران را در حین بیان نظر خود مورد قضاوت قرار دهید به طور مثال دوستتان می پرسد لباسم زیباست؟ تو می توانی نظر خودت را بگویی ولی حق نداری بگویی تو خیلی بد سلیقه هستی این چه لباسی است.

اختصاصی پورتال آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «گستاخی یا رک بودن»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید