تعادل در رفتار با دیگران

تعادل در رفتار با دیگران

به نام یگانه عالم

اگر کسی شما را بخواهد حتمأ برای شما وقت می گذارد و جایی در بین فعالیت های روزانه اش برای شما خالی می کند.

سعی نکنید خودتان را به کسی تحمیل کنید.

همیشه در حد تعادل رفتار کنید تا مبادا به شخصیت خود و دیگری آسیب وارد شود.

طبیعی است که با وابستگی شما او خود را خاص بداند و با غرور رفتار کند و این نتیجه کوچک شمردن خویشتن شما است.

اختصاصی پورتال آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

نظرات 1


ثبت نظر درباره «تعادل در رفتار با دیگران»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید