حقوق زیر 2 میلیون و 300 هزار تومان معاف از مالیات

حقوق زیر 2 میلیون و 300 هزار تومان معاف از مالیات

به گزارش آسمونی:دولت در لایحه بودجه 98 پیشنهاد کرد، حقوق ماهانه زیر 2 میلیون و 300 هزار تومان معاف از مالیات شود که این سقف همانند سال جاری است و تغییری نکرده است.

در بند الف تبصره 6 لایحه بودجه 98 آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1398 سالانه مبلغ دویست و هفتاد و شش میلیون ریال تعیین می شود.

نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه ( به استثنای تبصرههای (1 ) و (2) ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده (5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی) مازاد بر مبلغ مذکور تا پنج برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد و نسبت به مازاد آن بیست درصداست.

میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (1 1) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه مبلغ دویست و شانزده میلیون ریال تعیین می شود.

منبع: تسنیم

ثبت نظر درباره «حقوق زیر 2 میلیون و 300 هزار تومان معاف از مالیات»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید