آشنایی با اقوام اصیل ایرانی

آشنایی با اقوام اصیل ایرانی

اقوام ساکن ایران به تبارهای ساکن در کشور ایران در دوران معاصر گفته می‌شود. این تبارها بیشتر دارای همانندهایی در آن سوی مرزهای ایران می‌باشند. برای آشنایی با اقوام اصیل ایرانی این بخش آسمونی را تا پایان مطالعه نمایید.

آشنایی با اقوام اصیل ایرانی

شمار اقوام ساکن ایران و هنجارهای هر یک یکی از چالش‌های پیش رو حکومت جمهوری اسلامی ایران برای پاسداری از یکپارچگی میان آن‌ها و همبستگی کشور است.

ساختار قومی تباری ایران بر پایه کتاب ایران میان دو انقلاب نوشته یرواند آبراهامیان: یک مقالهٔ نشر شده در 25 شهریور 1395 در شرق بیان می‌دارد که «ایران اگر زیباست برای همین گوناگونی‌هاست، چه در مرزو بوم آن و چه در فرهنگ آن.»

اقوام اصیل ایرانی

 • فارس زبانان
 • پارس
 • سیستانی
 • لک
 • کرد
 • بلوچ
 • مازندرانی
 • دزفولی
 • گیلک
 • لر
 • بختیاری ها
 • تالشی
 • باصری
 • تات
 • خاوری ها
 • گرجی‌ها
 • گرجی‌های ایران
 • ارمنی‌ها
 • ارمنی‌های ایران
 • ترک زبانان
 • آذربایجانی
 • قشقایی
 • شاهسون
 • ترکمن
 • افشار
 • قاجار
 • بیات
 • عرب
 • بنی تمیم
 • آلبوفرحان
 • المطور
 • البومعرف
 • البچاری
 • البوچاسب
 • بنی هلال الهلالات
 • ال غانم
 • الخوایات
 • زویدات
 • العیدان
 • العطب
 • هندی تبار
 • کولی
 • دوم

اقلیت‌های دینی

 • مسیحیان
 • یهودیان
 • مزدیسنیان
 • آسوریان
 • بهائی

ثبت نظر درباره «آشنایی با اقوام اصیل ایرانی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید