نکات روانشناسی

به نام یگانه عالم

  • گاهی وقت ها فقط خودت می توانی حالت را بهتر کنی خودت را بیشتر دوست داشته باش.
  • از شرایط سخت نترسید، از انسان یک قهرمان می سازد.
  • در زندگی مکث را تمرین کنید و هرگاه خیلی عصبانی بودید کمی مکث کنید و دوباره به کار خود ادامه دهید.

هرگز بدون مکث (حتی چند ثانیه ای) به کار خود نپردازید.

  • نادان ترین مرد کسی است که همیشه در پی مواظبت از همسر خود است که مبادا به او خیانت کند.

بهترین کار تسخیر قلب زن است.

اختصاصی پورتال آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «نکات روانشناسی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید