با نظر خودتان دیگران را به هم وصل نکنید

با نظر خودتان دیگران را به هم وصل نکنید

به نام یگانه عالم

آنچه را که دو طرف می خواهند به آنها معرفی کنید نه آنچه را که می خواهید.

باید یک شناخت از خانواده های دو طرف داشته باشید نه به صرف آن که سن و سال دختر و پسر متناسب بود به هم معرفی کنید.

هیچ گاه خیلی اصرار نکنید. بگویید که شناخت صد در صد ندارید و بعد از معرفی کنار بکشید.

ویژگی های یک واسطه خوب: متدین باشد، عاقل باشد، فهیم و دلسوز باشد و خیرخواه باشد.

اختصاصی پورتال آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «با نظر خودتان دیگران را به هم وصل نکنید»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید