نکته های مهم روانشناسی

نکته های مهم روانشناسی

به نام یگانه عالم

مهمترین و اصلی ترین نکته این است که همیشه برای خودت زندگی کن نه برای حرف مردم.

تا هنگامی که برای حرف دیگران زندگی کنی همانند عروسکی هستی که هرکس هرطور که بخواهد با آن بازی می کند.

پس سعی کن شاد باشی و برای خود طبق تمایلات خودت زندگی کنی.

شادکامی حقیقی از کنترل درونی ناشی می شود.

وقتی کسی شما را می رنجاند (آزار می رساند) خودش در اعماق وجودش از رنج لبریز است.

پس این شخص به جای تنبیه نیاز به کمک و درمان دارد.

تا زمانی که دیگران را مسبب ناکامی های خود بدانید هرگز موفق نخواهید شد.

اختصاصی پورتال آسمونی

نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «نکته های مهم روانشناسی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید