نکته هایی برای زندگی

نکته هایی برای زندگی

به نام یگانه عالم

سعی کنید اطلاعات زندگی خود را نزد دیگران مطرح نکنید. قرار نیست غریبه و آشنا از مشکلات شما آگاه شوند. سعی کنید این موضوع را هرگز فراموش نکنید با کسانی که امروز درد و دل می کنید ممکن است در آینده آرزوها و توانایی هایتان را نادیده بگیرند. و حتی از صحبت های شما سوءاستفاده کنند. پس بدانید نزد مشاور یا روانشناس درد و دل کنید یا با فردی امین صحبت کنید. هرچقدر سن شما بالا می رود معیارهای شما پخته تر می گردد و متوجه می شوید هیچ چیزی به اندازه آرامش برای شما خوشایندتر نیست. اختصاصی پورتال آسمونی نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «نکته هایی برای زندگی»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید