تهرانی‌ها دام عید قربان را از کجا بخرند؟

تهرانی‌ها دام عید قربان را از کجا بخرند؟
به گزارش آسمونی:امسال در پایتخت 25 جایگاه و قربانگاه ثابت و موقت برای عرضه بهداشتی دام روز عید قربان تعیین شده است، در این مراکز مطابق سال‌های گذشته خدمات بهداشتی و شرعی به صورت رایگان ارائه خواهد شد. در استان تهران برای برگزاری مراسم ذبح دام روز عید قربان 25 جایگاه و قربانگاه نظارت بهداشتی و شرعی عرضه و ذبح دام زنده در نظر گرفته شده است. در این جایگاه ها 153 دامپزشک و 78 کارشناس اداره دامپزشکی استان حضور دارند. خدمات رایگان ارائه شده در این جایگاه ها شامل؛ معاینه دام توسط دامپزشکان و تائید سلامت و ذبح آن ها است که با شهرداری تهران انجام می گیرد.

آدرسی مراکز عرضه دام زنده بهداشتی در استان تهران به شرح زیر است:

منبع: رتبه آنلاین

ثبت نظر درباره «تهرانی‌ها دام عید قربان را از کجا بخرند؟»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید