1 شهریور ، جشن خنکای هوا

1 شهریور ، جشن خنکای هوا
اورمزد روز از شهریورماه برابر با 1 شهریور در گاهشماری ایرانی آسمونی : جشن خنک شدن هوا در خوارزم باستان در روز نخست شهریورماه برگزار می شده که امروزه صورت اصلی و شکل تلفظ نام این جشن و نیز جزئیات و نحوه برگزاری آن مشخص نیست جشن خنک شدن هوا در خوارزم که «فغربه» هم گفته شده است.

ثبت نظر درباره «1 شهریور ، جشن خنکای هوا»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید