استخدام کارگر
در این مقاله از آسمونی در بخش استخدام مشاغل ، به معرفی شغل کارگر برای کسانی که به دنبال آگهی استخدام کارگر هستند، می پردازیم. قصد داریم در این مقاله همه ابعاد شغل کارگر از جمله، معرفی شغل کارگر ، وظایف شغل کارگر ، بازار کار شغل کارگر و ... را بررسی کنیم. از شما همراهان عزیز آسمونی دعوت می کنیم تا پایان این مقاله ما را همراهی کنید.

معرفی شغل کارگر (استخدام کارگر)

کارگر،درلغت به معنای کارکننده وکسی که درکارخانه یاکارگاه کارمی‌کند ومزد می‌گیرداست،که درمقابل کارفرماقراردارد. ازنظرحقوقی«کارگرکسی است که به هرعنوان درمقابل دریافت حق‌السعی اعم ازمزد،حقوق،سهم سودوسایرمزایابه درخواست کارفرما کارمی‌کند».

معیارهای حقوقی تشخیص شغل کارگر (استخدام کارگر)

بر پایهٔ تعریف حقوقی کارگر، معیارهای تشخیص کارگر از دیگر شاغلان بدین شرح است:
  • داشتن شخصیت حقیقی: کارگر باید شخصیتی حقیقی باشد، و نه حقوقی.
  • دریافت حق‌السعی از کارفرما: کارگر باید به ازای کاری که می‌کند حق‌السعی دریافت کند.
  • تبعیت از کارفرما: کارگر باید از دیگری در انجام کار تبعیت کند، یعنی کسی که برای انجام کار از کسی دستور نمی‌گیرد و به صورت مستقل برای خود کار می‌کند کارگر به شمار نمی‌آید.

شغل کارگر (استخدام کارگر) : کارگر در مفهوم زحمت‌کش

آسمونی : جامعه‌شناسان مارکسیستی بر خلاف جامعه‌شناسان سرمایه‌داری (که جامعه را به طبقات چندگانه تقسیم می‌کنند)، جامعه را به دو طبقهٔ کارگر و سرمایه‌دار تقسیم می‌کنند. یعنی به جای تعریف کارگردرمقابل کارفرما،کارگر رااینگونه تعریف می‌کنندکه«هرکس که مجبوراست برای امرمعاش کارکندوحقوق بگیرد،کارگر است». بدین ترتیب، چه فرد یک استاد دانشگاه باشد و چه یک رفته‌گر او یک کارگر به شمار می‌آید. کسانی که از این تعریف حمایت می‌کنند بر این باورند که هر کسی که برای درآمد «زحمت» می‌کشد کارگر است. شاید دقیق‌تر این باشد که به جای کارگر این افراد را «زحمت‌کش» بنامیم. چراکه یک کارمند، پزشک، یا یک مهندس هم، برای رسیدن به تخصص و یافتن شغل و انجام وظیفه زحمت بسیاری را متحمل می‌شود، چیزی که شاید کارگران دستی از آن آگاه نباشند. رایت میلز،جامعه‌شناس مارکسیست آمریکایی،درقالب چنین تعریفی کارگران رابه دودستهٔ«یقه‌سفیدها»(کارمندان)و«یقه‌آبی‌ها»(کارگران دستی)تقسیم می‌کند. درواقع می‌توان گفت که مقصودازیقه‌سفیدان ویقه‌آبی‌ها،کارگران فکری وکارگران دستی است که به دلیل تلاش طبقات حاکم،بیشترمردم ازآن بی‌خبرند.

ثبت نظر درباره «استخدام کارگر»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید