تتو تریبال
این روزها تاتو روی بدن در بین بسیاری از جوانان رواج پیدا کرده است و هر روزه انواع مختلفی از تتو به وجود می آید. یکی از انواع آن، تتو تریبال است. در این بخش تصاویری از تاتو تریبال را منتشر می کنیم .

تتو تریبال چیست؟

تریبال به معنی قبیله و پلینزیان یا پلینسیان به معنای جزایر پلینزی یکی از قدیمی ترین سبک های تاتو در فرهنگ پلینزی به وجود آمده است. یک شکل هنری معنوی در جزایر هاوایی، نیوزیلند و ساموآ پدیدار شده بود که در واقع داستانی از زندگی یک شخص با الگو هایی معنا دار را بیان میکرد. در آن طرح ها که با جوهر و رنگ مشکی قسمتی از بدن پوشیده میشد یک امر مقدس و معنوی و دردناک بوده که هر قسمت از این خالکوبی معنی خاصی داشته است. امروزه نیز اهالی جزایر پلینزیان با همان سبک ها و طرح های قدیمی و حتی گاهی با همان وسایل قدیمی تاتو میزنند. همچنین این سبک از تاتو به دلیل معانی خاص و زیبایی در سرتاسر دنیا به کار گرفته میشود. تتو تریبال تتو تریبال     تتو تریبال تتو تریبال     تتو تریبال

ثبت نظر درباره «تتو تریبال»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید