10 ژوئن ، پایان صلح 50 ساله ایران و روم (110 م)

10 ژوئن ، پایان صلح 50 ساله ایران و روم (110 م)

آسمونی : پنجاه سال پس از صلح میان دو امپراتوری بزرگ ایران و روم در دهه 60م، به دستور تراژان،امپراتور روم، حمله ارتش این سرزمین به ارمنستان واقع در شمال غربی ایران آن روز آغاز شد.و بدین ترتیب از دهم ژوئن سال 110م دوران صلح پنجاه ساله میان دو طرف به پایان رسید.

بهانه این حمله ظاهراً بر سر انتخاب فرمان روای ارمنستان بود که خسرو پادشاه وقت سلسله اشکانیان معروف به اشک بیست و چهارم،بدون جلب رضایت دولت روم یکی از شاهزادگان اشکانی را به حکومت آنجا تعیین کرد.

در این میان، هرچند که پادشاه اشکانی هدایا و سفرایى را نزد امپراتور وقت روم معروف به تراژان فرستاد که از وقوع جنگ خودداری کند

اما امپراتور روم ضمن رد هدایا و پیشنهادات خسرو، اعلام کرد که دوستی فرمان روایان از کردار معلوم می شود نه از گفتار. با تهاجم لشکریان روم به ارمنستان، سپاه ایران پس از دو سال مقاومت، مجبور به عقب نشینی از ارمنستان گردید.

سایت آسمونی : در این زمان، فرمان روای ارمنستان به تصور اینکه اگر نزد امپراتور روم برود، او از خلع و قتل وی صرف نظر خواهد کرد.

از این رو، نامه هایى مبنی بر تسلیم بی قید و شرط برای تراژان فرستاد و خود نیز به اردوی امپراتور روم رفته، تاج خود را به وی اعطا نمود.

اما امپراتور روم نه تنها تاج را برنگرداند، بلکه او را از خود راند و دستور قتل وی را صادر کرد.

با این حال، خسرو، پادشاه اشکانی ایران، با برانگیختن طرفداران ایران در ارمنستان، آن منطقه را به ایران ملحق کرد.

ثبت نظر درباره «10 ژوئن ، پایان صلح 50 ساله ایران و روم (110 م)»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید