روزه مستحبی در سفر

روزه مستحبی در سفر
بسیاری از افراد در ماه رمضان مجبور به سفر هستند. در مورد حکم روزه مستحبی در سفر چه می دانید؟ آسمونی در این بخش در مورد حکم روزه مستحبی در سفر بیشتر صحبت می کند. آیا مسافر بدون قصد ده روز می تواند روزه مستحبی بگیرد؟ نظر حضرت آیت الله هادوی در مورد این مسئله که آیا مسافر بدون قصد ده روز می تواند روزه مستحبی بگیرد چیست؟ مراجع عظام تقلید می فرمایند: مسافر نمی تواند روزه مستحبی بگیرد و اگر نذر کند روزه بگیرد و روز آن را معین نکند، نمى‏تواند آن را در سفر به جا آورد. ولى چنانچه نذر کند که روز معینى را در سفر روزه بگیرد باید آن را در سفر به جا آورد. اما مسافر مى‏تواند براى خواستن حاجت‏، سه روز در مدینه طیبه روزه مستحبى بگیرد.  و أحوط این است که آن سه روز، روزهاى چهار شنبه و پنجشنبه و جمعه باشد. هر چند عده ای روزه گرفتن در سفر را مکروه می دانند و حتی در خصوص این سه روز روزه ای که برای برآورده شدن حاجت در مدینه گرفته می شود بیان می دارند که جواز روزه در این صورت خالى از قوّت نیست‏ لیکن احوط ترک آن است. پاسخ حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته) در خصوص سؤال مذکور به این شرح است: روزه مستحبی در سفر جایز است، هر چند احتیاط ترک آن است، مگر در برخی موارد مانند سه روز روزه مستحبی در مدینة النبی (صلی الله علیه و آله) برای برآورده شدن حاجت.

ثبت نظر درباره «روزه مستحبی در سفر»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید