ناصر ملک مطیعی در بیمارستان بستری شد

ناصر ملک مطیعی در بیمارستان بستری شد
به گزارش آسمونی:فرزند ناصر ملک مطیعی به تایید این خبر گفت: پدرم به علت نارسایی کلیه و تنگی نفس به بیمارستان منتقل شده و امیدواریم با رسیدگی بهتر حال ایشان مساعد شود فرزند ناصر ملک مطیعی به تایید این خبر گفت: پدرم به علت نارسایی کلیه و تنگی نفس به بیمارستان منتقل شده و امیدواریم با رسیدگی بهتر حال ایشان مساعد شود منبع: انتخاب

ثبت نظر درباره «ناصر ملک مطیعی در بیمارستان بستری شد»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید