اصل ششم (6) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل ششم (6) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

6-key-code-continued

در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در 175 اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رای مثبت اعلام گردید. در سال 1368 اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد. قانون اساسی در حال حاضر شامل 177 اصل می باشد.

ثبت نظر درباره «اصل ششم (6) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید