حقارت در کودکان

به نام یگانه عالم

ریشه های حقارت در کودکی است.
  • یکی از ریشه های اصلی حقارت در کودکان نوع روابط والدین با فرزندان است
  • باورهای غلط : اگر ما داشتن ثروت و کسب قدرت را ارزش قلمداد کنیم از دست دادن یا به دست نیاوردن هرکدام از آنها در شما ایجاد حقارت می کند.
تاثیرات حقارت بر روی افراد به شرح ذیل می باشد:
  1. ضعف بسیار در انجام امور
  2. خلاقیت پایین در کارها
  3. همیشه تسلیم دیگران بودن
  4. زودرنجی و حساسیت بالا در افراد
اختصاصی پورتال آسمونی نوشته از خانم سارا فلاحی (کارشناس ارشد روانشناسی)

ثبت نظر درباره «حقارت در کودکان»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید