رازها و نیازها
راز چیزی است که باید با گوش جان شنیده شود، وقتی این راز شنیده شد و احساس شد، نیاز هم می تواند داشته باشد. اما نیاز چیست؟ منظور نیاز های مطلق است یعنی اینکه همیشه حقیقت را ببینیم و بشنویم. آسمونی در این بخش در مورد راز و نیاز با خدا صحبت می کند که پیشنهاد می کنیم این مقاله را تا پایان مطالعه نمایید. راز و نیاز با معبود ای آن که یاد او برای یاد کنندگان، موجب شرافت است وای که طاعت او برای فرمان برادران، وسیله نجات است، ... دلهای ما را به یاد خود، از یاد هر چیزی و زبان های ما را به شکر خویش از هرگونه سپاسی و اعضای ما را به طاعت خود از هر طاعت دیگری مشغول فرما. پس اگر برای ما فراغتی مقدر کرده ای، آن را بسلامتی [از آفات] قرار ده که در آن حال، گناهی ما را در نیابد و خستگی و ملالی به ما نرسد تا این که نویسندگان اعمال بد یا نامه سفید، از یاد بدی های ما برگردند و کاتبان کردارهای نیک، به آنچه از حسنات ما نوشته اند، شادمان گردند. هرگز از تو ناامید نمی شوم، در حالی که در توبه و بازگشت به سویت را به رویم گشوده ای و چون روزهای زندگی ما سپری شود و اوقات عمرمان به پایان رسد و دعوت تو - که از آن و از اجابت آن گریز و چاره ای نیست - ما را احضار نماید. و روزی که اخبار بندگانت را آشکار می کنی، در حضور گواهان، پرده از روی اعمال ما برمدار، زیرا تو بر کسی که تو را بخواند، مهربانی و برای کسی که تو را ندا کند، پاس گویی. پروردگارا، سه خصلت است که مرا از درخواست از تو باز می دارد، ولی یک خصلت است که مرا در آن ترغیب می کند ( آن سه، این است): امری که به آن فرمان داده ای، ولی من در انجامش درنگ کردم و کاری که مرا از آن نهی نمود، ولی به سویش شتافتم و نعمتی که به من بخشیدی، ولی در سپاس گزاری کوتاهی نمودم. تفضل و احسانت به کسی که رو به سوی تو آورد و با گمان نیک به بارگاهت آید، مرا به درخواست از تو وا می داد، زیرا تمام احسانهایت از روی تفضل است و همه نعمت هایت، بی سبب و ابتدایی می باشد. دلهای ما را به یاد خود، از یاد هر چیزی و زبان های ما را به شکر خویش از هرگونه سپاسی و اعضای ما را به طاعت خود از هر طاعت دیگری مشغول فرما پس اینک ای خدای من، این منم که پیشگاه عزتت همچون بنده تسلیم و خوار ایستاده و با شرم بسان نیازمندی عیالوار، از تو درخواست می نمایم. اقرار می کنم که هنگام لطف و احسانت، جز خودداری از گناه، طاعتی نکرده ام و هیچ گاه از نعمت و احسانت بی بهره نبوده ام. خدای من، آیا اقرارم به گناه در پیشگاه مقدست سودی برایم خواهد داشت؟ و آیا اعترافم به زشتی هایی که در برابرت مرتکب شدم، نجاتم خواهد داد؟ با آن که در این حالی که هستم، خشمت را بر من واجب کرده ای؟ و یا در این هنگام که تو را می خوانم، دشمنی تو همراه من است؟ پاک و منزهی تو، هرگز از تو ناامید نمی شوم، در حالی که در توبه و بازگشت به سویت را به رویم گشوده ای، بلکه سخن بنده ذلیلی را به زبان می آورم که به خود ظلم و ستم کرده و حرمت پروردگارش را سبک شمرده است؛ کسی که گناهانش بزرگ و رو به زیادی است و روزگارش به او پشت کرده و عمرش سپری شده است، چون بنگرد، وقت عمل گذشته و به پایان عمر رسیده و یقین حاصل کند که پناهنگاه و گریزگاهی از [عذاب و انتقام] تو برایش نیست، به سوی تو روی می آورد و توبه اش را برایت خالص نماید. پس با دلی پاک و پاکیزه به سویت برخیزد. سپس تو را با صدایی سوزناک و آهسته بخواند. اینک ای خدای من، این منم که پیشگاه عزتت همچون بنده تسلیم و خوار ایستاده و با شرم بسان نیازمندی عیالوار، از تو درخواست می نمایم خدایا، تو را گواه می گیرم - و تو از نظر گواه بودن کافی هستی - و آسمان و زمین و فرشتگان و سایر مخلوقات را که درآنها اسکان داده ای در این روز و این ساعت و همین شب و همین جایگاه هم گواه می گیرم که تو خدایی هستی که معبودی جز تو نیست. تو به پادارنده عدالت، عادل در داوری، مهربان به بندگان، دارنده هر ملک و پادشاهی و دلسوز آفریده هایت هستی. اهمیت راز و نیاز با خدا خداوند می فرماید: «أُدْعُونی أَسْتَجِبْ لَکُمْ» ؛ مرا بخوانید تا به شما پاسخ دهم. می دانیم که خداوند صادق است و در سخن او گمان خلاف نمی رود، لیکن یکی از بهترین شواهد بر صدق گفتار حق تعالی مواردی است که در قرآن کریم آمده است که انبیا، اولیا و بندگان صالح حق تعالی در شرایطی خاص خدا را خواندند و خدا هم دعای آنان را اجابت کرد و آنها را از غم واندوه رهانید. وقتی که خداوند داستان حضرت یونس و زندانی شدن او در شکم ماهی در قعر دریا، و قبول توبه و استغفار او را بیان می کند در پایان اشاره می کند به دعا و مناجات یونس در قعر دریا، و مستجاب شدن دعا و نجات یافتن او از چنان زندان وحشتناک، در آخر سخن می فرماید: «وَکَذلِکَ نُنْجِی المُؤْمِنینَ»؛ ما اینچنین مؤمنان را نجات می دهیم. و این معنا را بالفظ مستقبل (که دلالت بر دوام و استمرار دارد) بیان می کند. گویا خداوند می خواهد بفرماید: مباداگمان کنید این گونه برخورد و یاری و کمک ما اختصاص به یونس و یا گذشتگان و یا پیامبران دارد؛ بلکه نجات و یاری و کمک و هدایت ما شامل حال همه مؤمنان است؛ آنهایی که از سوز دل و از عمق جان در گرفتاری ها خدا را بخوانند. در حقیقت خداوند با ذکر داستان حضرت یونس و حسن ختام آن با این جمله، به مردم با ایمان راه ارتباط بندگان با خدایشان را نشان می دهد که در مشکلات و سختی ها به خداوند امیدوار باشند و به درگاه او روی آورند و هیچ گاه از رحمت الهی مأیوس نباشند، چرا که فریادرس همه در همه جا خداوند است. چگونه با خدای خود راز و نیاز کنم؟ راز و نیاز و صحبت کردن با خدا، یک امر معنوی و شخصی بوده و در بسیاری از ادیان و مذاهب راه و روش های خاص خود را دارد که گاهی هم ممکن است برای تان پیچیده به نظر برسد. برای ما مسلمانان دعاهای زیادی وجود دارد که با خواندن آنها بسیاری از ما احساس آرامش می کنیم. برای اینکه ارتباط بهتر و موثرتری با خدا داشته باشیم بهتر است به راهنمایی های زیر توجه کنید: چگونه با خدا صحبت کنیم و راز و نیاز کنیم؟
 • چگونه خدا را می بینید؟ آن را تعریف کنید. ابتدا لازم است که خدا را تعریف کنید. او کیست؟ او را به شکل یک مادر یا پدر یا به شکل یک معلم یا دوست نزدیک حتی نزدیک تر از یک خواهر یا برادر می بینید؟ برای برخی از شما خدا ممکن است نقش یک راهنما را داشته باشد که قابل دیدن نیست و هیچ تصویری از او ندارید.
 • برای اینکه به خوبی با خدا صحبت کنید، باید این رابطه تداوم داشته باشد، یعنی باید هر روز زمانی را به راز و نیاز با خدا اختصاص دهید. برای ایجاد یک رابطة منطقی با یک فرد مهم، صحبت کردن بسیار مهم است. بنابراین باید بدانید که چگونه خواسته ها، آرزوها و مشکلات تان را با او در میان بگذارید. در واقع به اشتراک گذاری خواسته و اینکه چگونه با او صحبت کنید، اولین قدم برای این است که بتوانید رابطه ای خوب بین خودتان و خداوند برقرار کنید.
در بسیاری از متون و کتاب های دینی ادیان و مذاهب مختلف، دعاهای معتبری وجود دارد که می توانید از آنها کمک بگیرید. طوری با خداوند صحبت کنید که با یک دوست صمیمی و نزدیک اما قدرتمند صحبت می کنید.
 • صحبت کردن با خدا به عنوان یک دوست فوق العاده قدرتمند متفاوت از وظیفه ای است که باید همیشه انجام دهید. در واقع نیایش با خداوند مانند صحبت کردن یک طرفه نیست که شما گوینده و خدا شنونده باشد، بلکه یک گفتگوی دو طرفه است. در واقع خداوند با کمکی که به شما می کند و چیزهایی که در زندگی به شما می آموزد، با شما ارتباط برقرار می کند؛ بنابراین فکر نکنید که ارتباط تان با خدا یک ارتباط یک طرفه است.
 • هر جوری که دوست دارید با او نیایش کنید؛ با صدای بلند، در دل تان، هر جور که احساس بهتری دارید و تاثیر بهتری روی شما دارد.
 • بهتر است یک فضای خصوصی و آرام را برای صحبت کردن با خدا انتخاب کنید تا بتوانید به خوبی تمرکز داشته باشید، اما لازم نیست که حتماً تنها باشید و با صدای بلند این کار را انجام دهید، هر جایی که هستید، در اتاق انتظار نشسته اید، در صف فروشگاه ها، مدرسه و محل کار و خیلی جاهای دیگر می توانید بدون صدا و در ذهن تان با خداوند صحبت کنید.
 • می توانید با خدا در مورد مشکلات روزانه، افکارتان، آرزوها و خواسته های تان صحبت کنید و از او بخواهید که به شما کمک کند. خداوند مانند یک دوستی است که همیشه نگران شماست و منتظر است که با او درد و دل کنید و مشکلات تان را با او در میان بگذارید.
 • وقتی چیزی از خدا می خواهید ممکن است او به دلایلی که وجود دارد زمان پاسخ دادن به شما را به تاخیر بیاندازد، بنابراین به او اعتماد کنید و خواسته های تان را با او درمیان بگذارید. ممکن است شما به دلیل آن پی نبرید اما خدا می داند که چه وقتی باید خواسته شما را برآورده کند، پس کمی شکیبا باشید.
می توانید با نوشتن با خدا صحبت کنید.
 • ممکن است از اینکه با صدای بلند با خدا راز و نیاز کنید، احساس خیلی خوبی نداشته باشید. ممکن است تمرکز کردن برای نیایش با خدا در ذهن، برای تان سخت باشد و هیچ یک از این دو کار را نتوانید به خوبی انجام دهید؛ پس نوشتن را امتحان کنید. با این کار می توانید افکار و خواسته های خود را با خدا در میان بگذارید.
 • یک دفترچه یادداشت مناسب انتخاب کنید؛ چیزی که بتوانید هر روز به راحتی از آن استفاده کنید و حتی طوری باشد که همیشه همراه تان باشد. حتی می توانید فایلی در کامپیوترتان درست کنید و هر روز چیزی در آن تایپ کنید.
 • برای تمرکز بهتر، یک محل ساکت و خصوصی انتخاب کنید. همیشه یک زمان خاص را به این کار اختصاص دهید، زمانی که بیشتر احساس راحتی می کنید.
 • آزاد و راحت بنویسید: سعی کنید راحت باشید، نگران دستور زبان و املای نوشته های خود نباشید. هر چیزی که از دل تان می آید، برای خداوند بنویسید. از آنچه در طول روز برای تان اتفاق می افتد، خواسته های تان و اهدافی که دست یابی آنها برای تان مهم است بنویسید و...
غیر از نماز خواندن زمانی را برای راز و نیاز و دعا کردن اختصاص دهید
 • نماز خواندن یک راه رسمی تر برای ارتباط با خداوند است. خداوند نماز را برای همة انسان ها در همه ادیان قرار داده است. با این حال می توانید علاوه بر زمان نماز، به دعا و نیایش با خداوند بپردازید. هر زمانی که احساس نیاز کردید یا در مکانی راحت و خلوت قرار گرفتید می توانید این کار را انجام دهید. این کار آرامش خاصی به شما خواهد داد و سرشار از انرژی مثبت می شوید. قبل از خواب، بعد از بیدار شدن و در وسط روز هنگامی که استراحت می کنید، این کار را انجام دهید، خواهید دید که آرامش می یابید و احساس بسیار خوبی خواهید داشت.
 • اگر در یک جای شلوغ و پر سروصدا باشید، ممکن است هنگام دعا و نیایش با خداوند تمرکزتان را از دست دهید؛ پس بهتر است یک جای خلوت و آرام را انتخاب کنید. اگر جایی را پیدا نکردید، نگران نباشید، هر جایی، حتی در یک اتوبوس شلوغ، در یک رستوران و حتی هنگام پیاده روی و... می توانید با خداوند راز و نیاز کنید.
آماده شدن برای راز و نیاز با خدا برای اینکه به نیایش با خدا بپردازید باید آماده شوید، اتاق آرامی انتخاب کنید و تمرکز کنید. در ادیان مختلف کارهای متفاوتی برای آماده شدن برای راز و نیاز با خدا انجام می دهند به عنوان مثال ما مسلمانان علاوه بر اینکه قبل از نماز خواندن وضو می گیریم، قبل از دعا و راز و نیاز نیز وضو می گیریم. تصمیم بگیرید که در مورد چه چیزی می خواهید دعا کنید
 • سپاس از خدا به خاطر داشته هایتان، مشکلاتی که دارید، خواسته هایتان و خیلی چیزهای دیگر می تواند موضوعی برای راز و نیاز شما با خداوند باشد به عنوان مثال می گویید:
«خدایا امروز اولین روز مدرسه در این مدرسه جدیدم است، خیلی هیجان زده و عصبی هستم، دعا می کنم امروز همه چیز به خوبی پیش برود.»
 • می توانید در مورد هر چیزی با خداوند صحبت کنید، احساسات تان را در مورد موضوعی بیان کنید:
«من در مورد همکلاسی ام کار بدی انجام دادم، خدایا به من این قدرت را بده تا بتوانم از او طلب بخشش کنم.» هنگام دعا کردن احساس خوب و انرژی مثبت داشته باشید.
 • در حالی که نماز خواندن راه و روش خاص خودش را دارد و برای همة افراد شکل یکسانی دارد، اما دعا و راز و نیاز با خداوند در هر فردی متفاوت و منحصر به فرد است و هر کس از راه های مختلفی با خدای خود راز و نیاز می کند، پس سعی کنید برای راز و نیاز با خدا راهی را انتخاب کنید که احساس بهتری داشته باشید. می توانید برای دعا خواندن و راز و نیاز با خدا به یک مکان مذهبی بروید، اما قانون خاصی برای این کار نیست. پس راحت باشید و خودتان را محدود به مکان و زمان خاصی نکنید.
 • برای احترام به ذات اقدس خداوند می توانید زانو بزنید یا به سجده بروید؛ هر چیزی که به نظرتان محترمانه تر به نظر می رسد یا تاثیر خوبی روی شما می گذارد.
 • خواندن دعا به صورت دسته جمعی می تواند انرژی زیادی به شما بدهد. در این شرایط احساس بهتری خواهید داشت و می توانید ببینید که دیگران چگونه با خداوند ارتباط برقرار می کنند.
 • می توانید در مسجد محله تان با نوجوانان و همسالان خود، گروهی به دعا و نیایش بپردازید. وقتی می بینید تنها نیستید و با همسالان خود این کار را انجام می دهید، احساس بهتری خواهید داشت.

ثبت نظر درباره «رازها و نیازها»

پرسش ها و دیدگاهتان را درمورد این مطلب بنویسید